Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ)

 

Η Ανώτατη Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ) είναι η μόνιμη επιτροπή του Πολεμικού Ναυτικού που μεριμνά για τη διενέργεια δημοσίων διαγωνισμών προμήθειας υλικών του Π.Ν, διαγωνισμών εργολαβιών και εκτέλεσης εργασιών, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Δημοσίων Ναυτικών Έργων. Παράλληλα. διενεργεί διαγωνισμούς εκποίησης αχρήστων υλικών του Π.Ν., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις σχετικές, με τις εκποιήσεις, διατάξεις.