Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης Π.Ν.

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

 

 Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης Π.Ν. 

Επώνυμο

ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ

Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

Βαθμός

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

Τόπος & Ημερομηνία Γεννήσεως

29 Ιουνίου 1963

Ημερομηνία Κατάταξης

12 Σεπτεμβρίου 1982

 

Ημερομηνίες Προαγωγής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

04 Ιουνίου 1986

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

2

25 Μαΐου 1989

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3

22 Μαΐου 1993

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

4

22 Μαΐου 1998

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

5

18 Δεκεμβρίου 2002

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

6

23 Ιουλίου 2010

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

7

05 Μαρτίου 2015

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

8

01 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

9

09 Μαρτίου 2020

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

 

Τοποθετήσεις / Υπηρεσία:

  1. Έχει υπηρετήσει σε μονάδες κρούσης του ΠΝ ως Αξιωματικός Σν, Αξιωματικός Νκ, Αξιωματικός Πβ, Αξιωματικός Κρύπτο, Διευθυντής Επιχειρήσεων, Διευθυντής Οπλισμού, Ύπαρχος και Κυβερνήτης.
  2. Επίσης έχει διατελέσει Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΝ, Διευθυντής Γ΄ Κλάδου στο ΓΕΝ, Διοικητής Ταχέων Σκαφών, Διευθυντής Α΄ Κλάδου στο ΑΣ, Διευθυντής Διευθύνσεως Ναυτικών Όπλων στο ΝΣ και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Γραφείο της Κοινοπραξίας ΝΑΤΟ Sea Sparrow στις ΗΠΑ.
  3. Την 30 Μαρτίου 2018 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητού Διοικήσεως Φρεγατών και την 07 Μαρτίου 2019 παρέλαβε τα καθήκοντα Υπαρχηγού Στόλου .
  4. Την 09 Μαρτίου 2020 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ.

 

Εκπαιδεύσεις / Πτυχία / Εξειδικεύσεις:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ην Πολέμου

1987

Γενικής Εκπαίδευσης Μάχιμων Ανθυποπλοιάρχων

1990

Σχολείο Εξειδίκευσης  ΠΒ/ΤΠΚ

1990

MSc in COMPUTER SCIENCE(NPS-HΠΑ)

1995

Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ)

1997

Σχολή Πολέμου Ναυτικού (ΝΣΠ)

2002

Σχολείο Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

2012

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Είναι νυμφευμένος, πατέρας δύο παιδιών.

 

Μετάλλια / Παράσημα / Διαμνημονεύσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα

2

Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής

3

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας  Α’ Τάξεως

4

Μετάλλιο Ηγεσίας Σχηματισμού Γ’ Τάξεως

5

Ευδοκίμου Διοικήσεως  Α’ Τάξεως

6

Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β’ Τάξεως