Νομικά Έγγραφα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4039 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και αλλες διατάξεις.
Νομοθεσία (Ορθή Επανάληψη)
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Απαγόρευση του Καπνίσματος σε Δημόσιους Χώρους, Μεταφορικά Μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 
 
Powered by Phoca Download