• Τελευταία Νέα - Δελτία Τύπου
  Jun 03 2013 2597
 • Τελευταία Νέα - Δελτία Τύπου
  Dec 07 2012 3927
 • Τελευταία Νέα - Δελτία Τύπου
  Feb 27 2014 3673
 • Τελευταία Νέα - Δελτία Τύπου
  Aug 23 2012 3096
 • Τελευταία Νέα - Δελτία Τύπου
  Feb 16 2013 6867
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Latest News

 1. Announcements

Support of the Helicopters of the Hellenic Navy by a Domestic Repair Agency

01 March 2021

    On Thursday, February 25th 2021, the first S-70 helicopter was transferred to the facilities of AEROSERVICES S.A. company, in the context of the implementation of the recently signed Transnational Agreement...