Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος Ιωάννης Παξιβανάκης ΠΝ

 

Επώνυμο

ΠΑΞΙΒΑΝΑΚΗΣ

Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

Βαθμός

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

Τόπος & Ημερομηνία Γεννήσεως

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1962

Ημερομηνία Κατάταξης

1981

 

Ημερομηνίες Προαγωγής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

1985

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ

2

1988

ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

3

1992

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

4

1997

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ

5

2002

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

6

2010

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

7

2015

ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

8

2017

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ

9

2019 ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

 

 Τοποθετήσεις / Υπηρεσία :

Έχει υπηρετήσει σε μάχιμες μονάδες του ΠΝ ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής Διευθύνσεων, ως Ύπαρχος και Κυβερνήτης.

Επίσης έχει υπηρετήσει σαν Επιτελής - Τμηματάρχης – Διευθυντής σε υπηρεσίες ΑΣ - ΓΕΠΝ - ΓΕΝ – ΓΕΕΘΑ - Διοικητής στο ΣΔΑΜ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ καθώς και Υπαρχηγός ΓΕΝ. Έχει υπηρετήσει στο CC Mar Naples και στο STRIKFOR NATO (Λισαβόνα).

 

Εκπαιδεύσεις / Πτυχία / Εξειδικεύσεις

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

NADEFCOL (Ιταλία)

2003

Σχολή Πολέμου Ναυτικού

2002

ΣΕΑΝ

1996

Πτυχίο ΓΕ Μαχίμων

1990

 

Ομιλεί αγγλικά.

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

 

Παράσημα / Μετάλλια / Διαμνημονεύσεις:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1

Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος Φοίνικα

2

Ταξιάρχης Τάγματος Τιμής

3

Ταξιάρχης Τάγματος Φοίνικα

4

Χρυσός Σταυρός Τάγματος Τιμής

5

Χρυσός Σταυρός Τάγματος Φοίνικα

6

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξεως

7

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ και Α΄ τάξεως

8

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Γ΄ τάξεως

9

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄τάξεως

10

Διαμνημόμνευση συμμετοχης σε ειρηνευτική αποστολή (δύο φορές)