Πλοίαρχος Στυλιανός A. Δημόπουλος ΠΝ

Πλοίαρχος Στυλιανός A. Δημόπουλος ΠΝ

 

Ο Πλοίαρχος Στυλιανός A. Δημόπουλος ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα την 26η Νοεμβρίου 1965. Εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1984, από την οποία αποφοίτησε το 1988 με το βαθμό του Μάχιμου Σημαιοφόρου ΠΝ.

Σχολεία και Εξειδικεύσεις

            Έχει αποφοιτήσει από τα σχολεία Υποβρυχίων Αξιωματικών (1990), Υποβρυχίων Υπάρχων (1997), Υποβρυχίων Κυβερνητών (2001) και Κυβερνητών Φρεγατών (2013).

            Είναι απόφοιτος της Σχολής Γενικής Εκπαίδευσης Ανθυποπλοιάρχων (1991-1992) με εξειδίκευση στις Επικοινωνίες (1992), της Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (2000) και της ΑΔΙΣΠΟ (2004-2005).

            Έχει παρακολουθήσει τα σχολεία Ηλεκτρονικού Πολέμου Αξιωματικών (1989), Κυβερνητών Υ/Β τ. 214 στη Γερμανία (2006, 2007), Intelligence στο NATO School (2011, 2012), NATO-EU/BICES (2011) και Common Security and Defense Policy (2012) στις Βρυξέλλες και έχει εκπαιδευτεί στη διαφυγή από Υποβρύχιο στην Αγγλία (2007).

            Επιπρόσθετα κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης PRINCE 2 (2012) και πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναριακών προγραμμάτων Developing as a Leader από το Harvard Business Publishing (2008-2009), Project Management (2008) και Human Resources and Financial Management (2009) από το City University of Seattle σε συνεργασία με τη ΣΝΔ.

            Είναι κάτοχος Executive Msc στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2014-2016).

Θαλάσσια Υπηρεσία

Έχει υπηρετήσει στα Α/Τ ΚΑΝΑΡΗΣ (1988-1989) και Α/Τ ΑΕΤΟΣ (1989-1990) ως Αξιωματικός ΓΚ και Βοηθός Αξιωματικού Σν, στο Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ (1990-1991, 1992-1997) ως Αξιωματικός Σν και Διευθυντής Επιχειρήσεων και Οπλισμού, στο Υ/Β ΠΟΣΕΙΔΩΝ (1997-2000) ως Ύπαρχος και στη Φ/Γ ΣΠΕΤΣΑΙ (2000-2001) ως Αξιωματικός Σν και Εκπαιδεύσεως. Υπηρέτησε ως Κυβερνήτης στο Υ/Β ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ (2002-2004) και στη Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2013-2014).

Λοιπές Υπηρεσίες – Επιτελικές Τοποθετήσεις

Έχει διατελέσει Διευθυντής Επιχειρήσεων στη Διοίκηση Υποβρυχίων (2005-2006), Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Υποβρυχίων (2006) και Διοικητής και στις δύο Μοίρες Υ/Β (2004, 2006). Επίσης υπηρέτησε στο Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά στο πρόγραμμα κατασκευής Υ/Β τ. 214 (2006-2010).

Σε επιτελικές θέσεις υπηρέτησε στο SHAPE (EU OHQ) ως Intelligence Staff Officer στην επιχείρηση ΑΛΘΕΑ (2010-2013), στο ΓΕΕΘΑ ως Τμηματάρχης Προγραμματισμού Στρατιωτικού Προσωπικού και Διευθυντής Β1 (Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (2014-2016) και στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β1 (Διεύθυνση Οργάνωσης) (2016-2017).

            Την 27 Μαρτίου 2017 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διοικητή Υποβρυχίων.

Διαμνημονεύσεις και Μετάλλια

Έχει τιμηθεί με:

Τα παράσημα

Του Ταξιάρχου του Τάγματος της Τιμής

Του Ταξιάρχου του Τάγματος του Φοίνικος

Του Ιππότου του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής

Του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος

Τo μετάλλιo

Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως

Τις διαμνημονεύσεις

Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ Τάξεως

CSDP του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ

Ξένες Γλώσσες - Οικογενειακή Κατάσταση

 

Ο Πλοίαρχος Στυλιανός Δημόπουλος ΠΝ ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά, είναι παντρεμένος και έχει τρεις υιούς.