Καραμαλίκης, Γεώργιος

του Αναστασίου (Α.Μ. 1459)

Πάτρα, 09.03.1953 -

Πατέρας του μαχίμου Δευτεροετούς Ναυτικού Δοκίμου Αναστασίου Καραμαλίκη (Α.Μ. 3197, τάξης εισόδου 2004)134.

Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 20.09.1972 και αποφοίτησε στις 10.06.1976 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 23.06.1979, σε Υποπλοίαρχο στις 05.07.1983, σε Πλωτάρχη στις 24.06.1988, σε Αντιπλοίαρχο στις 19.06.1992, σε Πλοίαρχο στις 23.03.1999 και σε Αρχιπλοίαρχο στις 17.07.2003, εξακολουθεί δε να διατελεί εν ενεργεία.

Φοίτησε στη Σχολή Υποβρυχίων (1978, 1983 και 1987) και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1992). Έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Κυβερνήτη Υποβρυχίων.

Έχει υπηρετήσει σε πλοία επιφάνειας και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Διατέλεσε Κυβερνήτης του υποβρυχίου ΚΑΤΣΩΝΗΣ (1987-1991, Υποπλοίαρχος/Πλωτάρχης), Υπασπιστής του Προέδρου της Δημοκρατίας (Κ. Στεφανόπουλου, 1995-1999, Πλοίαρχος), Κυβερνήτης της φρεγάτας ΗΠΕΙΡΟΣ (1999- 2000, Πλοίαρχος), Διευθυντής του ΓΕΝ/Β2 (2000-2001, Πλοίαρχος), Διοικητής Υποβρυχίων (2001-2002, Πλοίαρχος), Διευθυντής του ΓΕΝ/Β3 (2002-2003, Πλοίαρχος/Αρχιπλοίαρχος), Αρχιεπιστολέας του Διοικητή Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (2003-2004, Αρχιπλοίαρχος) και Διευθυντής του ΕΓ Κλάδου του ΓΕΝ (2004-2005, Αρχιπλοίαρχος).

Εκτός από άλλες μονάδες του Στόλου, έχει υπηρετήσει στο Επιτελείο της Διοίκησης Υποβρυχίων.

Το 2005, ανέλαβε καθήκοντα Υποδιοικητή της Σ.Ν.Δ. τα οποία διατηρεί μέχρι σήμερα (31.12.2005).