Καπέτος, Οδυσσέας Νικήτας

του Νικολάου (Α.Μ. 874)

Τρίπολη, 25.08.1930 - Αθήνα, 10.02.2004

Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 29.09.1947 και αποφοίτησε στις 30.06.1951 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 30.06.1954, σε Υποπλοίαρχο στις 30.06.1958, σε Πλωτάρχη στις 22.06.1963, σε Αντιπλοίαρχο στις 19.12.1967 (με μεταγενέστερη πράξη, αναδρομικά από τις 30.06.1967), σε Πλοίαρχο στις 23.06.1973 (αναδρομικά από τις 30.06.1971), σε Αρχιπλοίαρχο στις 27.06.1977, σε Υποναύαρχο στις 27.05.1981 και σε Αντιναύαρχο στις 04.01.1982. Στις 23.03.1982, αποστρατεύθηκε με αίτησή του ως Αντιναύαρχος ε.α.

Μετεκπαιδεύθηκε στη βρετανική Σχολή Ναυτιλίας HMS DRYAD (1955-1956) και φοίτησε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1967) και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ (1968-1969). Έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Ναυτιλίας/Κατεύθυνσης και Επιτελούς. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973).

Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας, καθώς και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Διατέλεσε Κυβερνήτης των οχηματαγωγών ΡΟΥΣΣΕΝ και ΜΕΡΛΙΝ (1960-1961, Υποπλοίαρχος) και του ναρκαλιευτικού ανοικτής θάλασσας ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (1965-1967, Πλωτάρχης), με το βαθμό δε του Αντιπλοιάρχου, Διευθυντής του ΓΕΝ/Β1 και Β2 (1967-1968), Κυβερνήτης των αντιτορπιλικών ΘΥΕΛΛΑ (1971) και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1971-1972) το οποίο παρέλαβε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, Διευθυντής του 5ου Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγείου Ναυτικού (1972-1973) και Διοικητής της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (1973-1974, Αντιπλοίαρχος/Πλοίαρχος).

Στη συνέχεια, διατέλεσε, ως μεν Πλοίαρχος, Ναυτικός Ακόλουθος Ουάσινγκτον (1974-1976) και Διοικητής της 2ης Μοίρας Αντιτορπιλικών (1976-1977), ως δε Αρχιπλοίαρχος, Αρχιεπιστολέας του Αρχηγού Στόλου (1977-1979), Διοικητής της Σ.Ν.Δ. (1979-1981) και, παράλληλα, Ναυτικός Διοικητής Αιγαίου (1979-1980).

Τέλος, ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (1981-1982, Υποναύαρχος) και Αρχηγού του ΓΕΝ (1982, Αντιναύαρχος).

Επίσης, εκτός από άλλες μονάδες του Στόλου, υπηρέτησε στο Επιτελείο της Διοίκησης Ομάδας Ναρκαλιευτικών, του Αρχηγείου Στόλου, της Ανώτερης Διοίκησης Ελαφρών Σκαφών, της 2ης Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως, του Αρχηγείου Αιγαίου Πελάγους και του Αρχηγείου Κρητικού και Ιονίου Πελάγους, το ΓΕΝ, τη Ναυτική Σχολή Πολέμου και το Επιτελείο του Στολίσκου Αντιτορπιλικών.

Το καλοκαίρι του 1953, έλαβε μέρος στην παροχή αρωγής προς τους σεισμοπαθείς των Ιονίων Νήσων (αξιωματικός του ναρκαλιευτικού ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ).

Έγραψε τα Εγχειρίδιον Οργανώσεως Πληροφοριών Μάχης και Κατευθύνσεως (1956), Ναυτιλία δια της Αδρανείας (1960) και Athens in the 5th Century B.C. The Republic ofτου Νικολάου (Α.Μ. 874)
Τρίπολη, 25.08.1930 - Αθήνα, 10.02.2004

Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 29.09.1947 και αποφοίτησε στις 30.06.1951 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 30.06.1954, σε Υποπλοίαρχο στις 30.06.1958, σε Πλωτάρχη στις 22.06.1963, σε Αντιπλοίαρχο στις 19.12.1967 (με μεταγενέστερη πράξη, αναδρομικά από τις 30.06.1967), σε Πλοίαρχο στις 23.06.1973 (αναδρομικά από τις 30.06.1971), σε Αρχιπλοίαρχο στις 27.06.1977, σε Υποναύαρχο στις 27.05.1981 και σε Αντιναύαρχο στις 04.01.1982. Στις 23.03.1982, αποστρατεύθηκε με αίτησή του ως Αντιναύαρχος ε.α.

Μετεκπαιδεύθηκε στη βρετανική Σχολή Ναυτιλίας HMS DRYAD (1955-1956) και φοίτησε στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1967) και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ (1968-1969). Έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Ναυτιλίας/Κατεύθυνσης και Επιτελούς. Ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973).

Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας, καθώς και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Διατέλεσε Κυβερνήτης των οχηματαγωγών ΡΟΥΣΣΕΝ και ΜΕΡΛΙΝ (1960-1961, Υποπλοίαρχος) και του ναρκαλιευτικού ανοικτής θάλασσας ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ (1965-1967, Πλωτάρχης), με το βαθμό δε του Αντιπλοιάρχου, Διευθυντής του ΓΕΝ/Β1 και Β2 (1967-1968), Κυβερνήτης των αντιτορπιλικών ΘΥΕΛΛΑ (1971) και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (1971-1972) το οποίο παρέλαβε στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, Διευθυντής του 5ου Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγείου Ναυτικού (1972-1973) και Διοικητής της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (1973-1974, Αντιπλοίαρχος/Πλοίαρχος).

Στη συνέχεια, διατέλεσε, ως μεν Πλοίαρχος, Ναυτικός Ακόλουθος Ουάσινγκτον (1974-1976) και Διοικητής της 2ης Μοίρας Αντιτορπιλικών (1976-1977), ως δε Αρχιπλοίαρχος, Αρχιεπιστολέας του Αρχηγού Στόλου (1977-1979), Διοικητής της Σ.Ν.Δ. (1979-1981) και, παράλληλα, Ναυτικός Διοικητής Αιγαίου (1979-1980).

Τέλος, ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Ναυτικής Εκπαίδευσης (1981-1982, Υποναύαρχος) και Αρχηγού του ΓΕΝ (1982, Αντιναύαρχος).

Επίσης, εκτός από άλλες μονάδες του Στόλου, υπηρέτησε στο Επιτελείο της Διοίκησης Ομάδας Ναρκαλιευτικών, του Αρχηγείου Στόλου, της Ανώτερης Διοίκησης Ελαφρών Σκαφών, της 2ης Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως, του Αρχηγείου Αιγαίου Πελάγους και του Αρχηγείου Κρητικού και Ιονίου Πελάγους, το ΓΕΝ, τη Ναυτική Σχολή Πολέμου και το Επιτελείο του Στολίσκου Αντιτορπιλικών.

Το καλοκαίρι του 1953, έλαβε μέρος στην παροχή αρωγής προς τους σεισμοπαθείς των Ιονίων Νήσων (αξιωματικός του ναρκαλιευτικού ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ).

Έγραψε τα Εγχειρίδιον Οργανώσεως Πληροφοριών Μάχης και Κατευθύνσεως (1956), Ναυτιλία δια της Αδρανείας (1960) και Athens in the 5th Century B.C. The Republic of