Κονοφάος, Σπυρίδων

του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 711)

Αθήνα, 12.07.1923-Αθήνα, 08.03.2004

Εισήλθε στη Σ.Ν.Δ. στις 20.09.1939 και ως Δευτεροετής Ναυτικός Δόκιμος απήλθε σε επ’ αόριστον άδεια στις 07.04.1941297, την επομένη της γερμανικής εισβολής. Στη διάρκεια της Κατοχής ονομάστηκε Αρχικελευστής298.

Διέφυγε από την κατεχόμενη Ελλάδα και στις 07.04.1942 παρουσιάστηκε στη Μέση Ανατολή. Ακολούθως, φοίτησε στη Σ.Ν.Δ. που αρχικά λειτουργούσε στο θωρηκτό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ και, από το Νοέμβριο του 1942, σε εγκαταστάσεις ξηράς στην Αλεξάνδρεια. Αποφοίτησε την 01.07.1943 ως μάχιμος Σημαιοφόρος. Προήχθη σε Ανθυποπλοίαρχο στις 23.07.1945, σε Υποπλοίαρχο στις 09.12.1949 (αναδρομικά από τις 19.08.1949), σε Πλωτάρχη στις 10.08.1954, σε Αντιπλοίαρχο στις 08.12.1959 και σε Πλοίαρχο στις 14.06.1967. Στις 03.02.1968, στη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974, αποτάχθηκε για τη συμμετοχή του στο Κίνημα το Βασιλιά Κωνσταντίνου Β' (Δεκέμβριος 1973). Στις συνελήφθη για τη συμμετοχή του στο σχεδιαζόμενο Κίνημα του Ναυτικού (Μάιος 1973), του οποίου είχε αναλάβει τη στρατιωτική αρχηγία, και αποφυλακίστηκε στις 22.08.1973 με την αμνηστία που είχε δοθεί προ διημέρου299. Στις 03.12.1974, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (τέλη Ιουλίου του 1974), ανακλήθηκε η απόταξή του ως οφειλόμενη στην αντίθεσή του προς το δικτατορικό καθεστώς της περιόδου 1967-1974 και θεωρήθηκε ότι αποστρατεύθηκε στις 03.02.1968. Στις 08.01.1975, επαναφέρθηκε στη μόνιμη υπηρεσία ως μηδέποτε απομακρυνθείς και, συγχρόνως, προήχθη αναδρομικά σε Αρχιπλοίαρχο από τις 30.06.1969, σε Υποναύαρχο από τις 29.06.1971 και σε Αντιναύαρχο από τις 31.05.1973. Στις 04.01.1982, αποστρατεύθηκε με αίτησή του ως Ναύαρχος ε.α., παράλληλα δε του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού ΓΕΝ.

Φοίτησε στη Σχολή Συνεργασίας Στρατού- Ναυτικού-Αεροπορίας (1949), τη Σχολή Υποβρυχίων (1944, 1947 και 1950), στις βρετανικές Σχολές Τορπιλών και Υφάλων Όπλων στο Πλύμουθ και το Τσάταμ (1950), τη Σχολή Επιτελών ΑΒΧ Πολέμου (1956), τη Ναυτική Σχολή Πολέμου (1957) και τη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ (I960). Έλαβε Πτυχίο Εξειδίκευσης Κυβερνήτη Υποβρυχίων.

Υπηρέτησε σε πλοία επιφάνειας και υποβρύχια, καθώς και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις.

Στη Μέση Ανατολή, υπηρέτησε στα αντιτορπιλικά ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ και ΣΑΛΑΜΙΣ, καθώς και στην κορβέτα ΤΟΜΠΑΖΗΣ, λαμβάνοντας μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό. Επίσης, υπηρέτησε στα υποβρύχια ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και ΠΙΠΙΝΟΣ, με τα οποία μετέσχε σε επιθετικές περιπολίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες.

Στη συνέχεια, διατέλεσε Κυβερνήτης των υποβρυχίων ΠΙΠΙΝΟΣ (1951 και 1955, Υποπλοίαρχος), ΤΡΙΑΙΝΑ (1953-1955, Υποπλοίαρχος/Πλωτάρχης) και, παράλληλα, ΔΕΛΦΙΝ (1954-1955), του αντιτορπιλικού ΑΙΓΑΙΟΝ (1955-1956, Πλωτάρχης) και του υποβρυχίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ (1958, Πλωτάρχης).

Με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου, υπηρέτησε ως Διευθυντής του ΓΕΝ/Β1 (1961-1962), Κυβερνήτης του αντιτορπιλικού ΘΥΕΛΛΑ (1962-1964), το οποίο παρέλαβε στο Σιάτλ των ΗΠΑ και Διευθυντής του ΓΕΝ/Γ3 (1964), με αυτόν δε του Πλοιάρχου, ως Διευθυντής του ΓΕΝ/Α1 (1967), θέση από την οποία, το Δεκέμβριο του 1967, προσχώρησε στο Κίνημα του Βασιλιά Κωνσταντίνου Β'.

Επίσης, εκτός από άλλες μονάδες του Στόλου, υπηρέτησε στο ΓΕΝ, το Επιτελείο της Διοίκησης Υποβρυχίων και της 2ης Διοίκησης Ελαφρών Σκαφών, καθώς και σε επιτελείο του NATO (AFMED, 1964-1967).

Μετά την επάνοδό του στο Ναυτικό, ανέλαβε, με το βαθμό του Αντιναυάρχου, καθήκοντα Διοικητή Στόλου (1975-1976), καθώς και Αρχηγού Ναυτικού/ΓΕΝ και COMEDEAST (1976-1982).

Μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου του 1968, ύστερα από την απόταξή του (Φεβρουάριος 1968), εκτοπίστηκε στο Φουρνά Ευρυτανίας και, στη συνέχεια, χωρίς διακοπή, στην Κύμη Εύβοιας μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Εκτός από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έλαβε μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις του Εμφυλίου.

Τιμήθηκε δύο φορές με το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων:
- στις 14.09.1944, επειδή: υπηρετών επί του αντιτορπιλλικού ΣΑΛΑΜΙΣ, κατά την διάρκειαν πλου υπό εξαιρετικώς σφοδρά θαλασσοταραχή, εν τη προσπάθεια του όπως διασώση ναύτην παρασυρθέντα υπό της θαλάσσης, επέδειξεν αυτοθυσίαν και ναυτικότητα πέραν του συνήθους, και 
- στις 16.01.1952, για: την επιδειχθείσαν εργατικότητα, ανωτέραν αντίληψιν καθήκοντος και ευδόκιμους υπηρεσίας εν τω κύκλω των ενεργειών του κατά τας[...] επιχειρήσεις της περιόδου 1947-1950.

Συνέταξε το Εγχειρίδιον Γενικών Γνώσεων και Στοιχείων Υποβρυχίων (1951).