Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ

Διευθυντής Πολιτικής, Στρατηγικής και Αμυντικού Σχεδιασμού (Δ΄ Κλάδος) του ΓΕΕΘΑ

 

Ο Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου του 1966. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983 και αποφοίτησε το 1987, ονομασθείς Μάχιμος Σημαιοφόρος.

            Έτη προαγωγής:

Υποναύαρχος, το 2020

Αρχιπλοίαρχος, το 2016

Πλοίαρχος, το 2012

Αντιπλοίαρχος, το 2004

Πλωτάρχης, το 1999

Υποπλοίαρχος, το 1996

Ανθυποπλοίαρχος, το 1990

Σημαιοφόρος, το 1987

Με την αποφοίτηση του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τοποθετήθηκε σε μονάδες κρούσης του Αρχηγείου Στόλου, στις οποίες και έχει υπηρετήσει για μεγάλο διάστημα της καριέρας του, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Αξιωματικού Επιστασιών, του Διευθυντή Διευθύνσεων και του Υπάρχου.

Έχει διατελέσει Κυβερνήτης στα ακόλουθα Πολεμικά Πλοία:

Φ/Γ ΨΑΡΑ (2009-2011),

ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ (2000-2002).

            Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες του Αρχηγείου Στόλου και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ως Επιτελής, Τμηματάρχης και Διευθυντής. Επίσης, υπηρέτησε δύο φορές ως Τμηματάρχης στο ΓΕΝ/Α1-Ι (Πολιτική Στρατιωτική, Διεθνείς Οργανισμοί, Διακρατικά). Εκτέλεσε καθήκοντα Διευθυντού Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΝ και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καθώς και Διευθυντού Στρατιωτικού Γραφείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η επιτελική του εμπειρία περιλαμβάνει επίσης την υπηρεσία του ως Ειδικός Επιτελής (Special Assistant) του Supreme Allied Command Transformation (SACT) στο Norfolk, Virginia (2005-2008).

            Τον Οκτώβριο του 2015 τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη 2η Μοίρα Φ/Γ (ΔΜΦΓ/2), ενώ τον Ιούλιο του 2019 ως Διοικητής στη Διοίκηση Φρεγατών (ΔΦΓ) και Σχολή Φρεγατών (ΣΦΓ).

Τον Μάρτιο του 2020 προήχθη σε Υποναύαρχο και τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή Πολιτικής, Στρατηγικής και Αμυντικού Σχεδιασμού (Δ’ Κλάδος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

            Ο Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ είναι κάτοχος των κάτωθι πτυχίων/εξειδικεύσεων: Γενικής Εκπαίδευσης Ανθυποπλοιάρχων (1992), Σχολής Εξειδίκευσης Οπλισμού (1992), Σχολής Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (1999), Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (2004) και Σχολής Εθνικής Άμυνας (2016). Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Master of Science in Physics από το Naval Postgraduate School (1995).

            Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

            Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και το Μετάλλιο συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ και το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας στο ΝΑΤΟ.

            Ομιλεί την αγγλική γλώσσα.