Πλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

Διοικητής Διοικήσεως Ναρκοπολέμου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πλοίαρχος Δημήτριος Γούναρης ΠΝ

 

 

Επώνυμο

Γούναρης

Όνομα

Δημήτριος

Βαθμός

Πλοίαρχος

Τόπος & Ημερομηνία Γεννήσεως

Αθήνα το 1967

Ημερομηνία Κατάταξης

Σεπτέμβριο του 1985

 

 

Ημερομηνίες Προαγωγής:

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

Ανθυποπλοίαρχος

Ιούνιος 1992

2

Υποπλοίαρχος

Μάρτιος 1997

3

Πλωτάρχης

Ιανουάριος 2002

4

Αντιπλοίαρχος

Απρίλιος 2008

5

Πλοίαρχος

Απρίλιο 2016


Τοποθετήσεις / Υπηρεσία :

Έχει υπηρετήσει σε μονάδες του ΑΣ, ως Αξιωματικός Επιστασίας Σν, Δντης ΕΠΙΧ, ενώ έχει διατελέσει ως Ύπαρχος και Κυβερνήτης. Έχει υπηρετήσει στο Ε/ΔΝΑΡ ως Διευθυντής ΕΠΙΧ, στο ΓΕΕΘΑ ως επιτελής στον Ε’ Κλάδο και στο ΕΘΚΕΠΙΧ καθώς και στο ΓΕΝ ως Τμηματάρχης ΓΕΝ/Α3, στο ΕΓΑ/ΓΕΝ ως Εκπρόσωπος Τύπου και Διευθυντής στη Διεύθυνση ΓΕΝ/Α3. Επίσης, έχει υπηρετήσει ως επιτελής Ναρκοπολέμου και Παράκτιας Άμυνας στο STRIKFORNATO (Νάπολη, Ιταλίας) από 2010 έως 2012 και ως τμηματάρχης (στο Ν6) στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ MCC Naples, από 2012 έως 2013. Την 9η Αυγ 18 παρέλαβε καθήκοντα Διοικητού Διοικήσεως Ναρκοπολέμου και Σχολής Ναρκοπολέμου.

 

Εκπαιδεύσεις / Πτυχία / Εξειδικεύσεις:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολείο Γενικής Επιμόρφωσης με εξειδίκευση Αξιωματικού Συνεννοήσεως (ΣΝ)

Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού

Σχολή Ναρκοπολέμου EGUERMIN στο Βέλγιο (AMWC & MSOC)

International Officers MW School στις ΗΠΑ

Σχολείο Αμφίβιων Επιχειρήσεων (ΣΑΕ)

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

 

Οικογενειακή Κατάσταση:

Είναι έγγαμος και έχει δύο γιούς.

 

Μετάλλια / Παράσημα / Διαμνημονεύσεις:

Έχει τιμηθεί με τα προβλεπόμενα για το βαθμό του και τις υπηρεσίες του Παράσημα, Μετάλλια και  Διαμνημονεύσεις.