Υγιεινή και Ασφάλεια

Τροχαία Ατυχήματα: Διαπιστώσεις/ Συνέπειες/ Πρόληψη
Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.
Βασικές οδηγίες για ασφαλή και υγιή εργασία με υπολογιστές
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
Πρόληψη των επιπτώσεων απο την εμφάνιση θερμοκρασιών και καύσωνα
Ζώα συντροφίας, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις
Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
 
 
Powered by Phoca Download