Οικονομικά Θέματα

Μετακινήσεις εξωτερικού κάτω των τριάντα (30) ημερών - Δικαιολογητικά
Μετακινήσεις εξωτερικού κάτω των τριάντα (30) ημερών - Δικαιούμενη αποζημίωση
Μετακινήσεις εξωτερικού άνω των τριάντα (30) ημερών - Δικαιολογητικά
Μετακινήσεις εξωτερικού άνω των τριάντα (30) ημερών - Δικαιούμενη αποζημίωση
Υπολογισμός Σύνταξης με τις Ισχύουσες έως 31-12-14 Διατάξεις
Προσδιορισμός Συντάξιμων Αποδοχών και Κρατήσεων
Ανώτατο Όριο Καταβολής Σύνταξης
Εφαρμογή Ν.1256/82 Περί Πoλυθεσίας και Πολυαπασχόλησης
Περί Παροχών ΕΛΠΝ
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών Θεμάτων Δημοσίου
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.4024/2011(ΦΕΚ Α’ 226)
 
 
Powered by Phoca Download
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ