Νομικά Έγγραφα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4039 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και αλλες διατάξεις.
Νομοθεσία (Ορθή Επανάληψη)
Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη Σύνταγμα Αναθεώρηση 2001
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Απαγόρευση του Καπνίσματος σε Δημόσιους Χώρους, Μεταφορικά Μέσα και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Μέθοδοι Διαπίστωσης χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πέζους που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα
Διακίνηση Εγγράφων με Ηλεκτρονικά Μέσα
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Συνήγορος του Πολίτη, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
Το Σύνταγμα της Ελλάδος
 
 
Powered by Phoca Download
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ