Το τάγμα του Φοίνικα

 

Το Τάγμα του Φοίνικος περιλαμβάνει πέντε (5) τάξεις, με την ακόλουθη κατιούσα σειρά:
(1) Του Μεγαλοσταύρου: Απονέμεται με κατ' εξαίρεση υποβολή προτάσεως απ' ευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για όλως εξαιρετικές υπηρεσίες στρατιωτικών, οι οποίοι φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αντιναυάρχου.
(2) Του Ανώτερου Ταξιάρχου: Για την απονομή απαιτείται ο προτεινόμενος να φέρει βαθμό τουλάχιστον Αρχιπλοιάρχου.
(3) Του Ταξιάρχου: Για την απονομή απαιτείται ο προτεινόμενος να φέρει βαθμό τουλάχιστον Αντιπλοιάρχου.
(4) Του Ιππότου Χρυσού Σταυρού: Για την απονομή απαιτείται ο προτεινόμενος να φέρει βαθμό τουλάχιστον Υποπλοιάρχου.
(5) Του Ιππότου του Αργυρού Σταυρού: Για την απονομή απαιτείται ο προτεινόμενος να φέρει βαθμό τουλάχιστον Ανθυποπλοιάρχου και 10ετή υπηρεσία Αξιωματικού.

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ