Το τάγμα του Σωτήρος

 

Το τάγμα του Σωτήρος απονέμεται σε όσους διέπρεψαν στους αγώνες του Έθνους ή έχουν αριστεύσει σε οποιοδήποτε τομέα της δημόσιας ζωής. Στη σημερινή εποχή απονομές του γίνονται σπανιότατα (συνήθως μόνο σε Αρχηγούς Κρατών ή Ορθόδοξους Πατριάρχες).

 

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ