Παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας

 

Στα Τάγματα Αριστείας εντάσσονται πρόσωπα που έχουν τιμηθεί από την Πολιτεία και δικαιούνται να φέρουν τα διακριτικά συγκεκριμένου Τάγματος. Η ένταξη σε Τάγμα Αριστείας, που γίνεται με την απονομή των οικείων διασήμων, αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση εξαιρέτων προς την πατρίδα υπηρεσιών ή εξόχου επιδόσεως σε οποιονδήποτε τομέα της δημόσιας ζωής, τις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τη ναυτιλία, τη γεωργία ή ιδιάζουσα δραστηριότητα ευποιίας. Τα αναγνωριζόμενα Τάγματα Αριστείας είναι, κατά ιεραρχική τάξη, τα ακόλουθα:


Το Τάγμα του Σωτήρος
Το τάγμα της Τιμής
Το τάγμα του Φοίνικα
Τάγμα Ευποιίας
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ