Διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο

 

(1) Αποτελείται από δύο (2) τάξεις και απονέμεται ως εξής:
    (α) Η Α' Τάξη σε ανωτάτους Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΕΘΑ, ΝΣΠ ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού, αλλά έχουν συμπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον χρόνο σε επιτελικές θέσεις ΥΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΑΣ, ΔΝΕ και ΔΔΜΝ, Στρατιωτικό Γραφείο ΥΕΘΑ και ΕΠΥΕΘΑ.
    (β) Η Β' Τάξη σε ανωτέρους Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΕΘΑ, ΝΣΠ ή άλλης ισοτίμου σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, αλλά έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στις επιτελικές θέσεις προηγούμενης υποπαραγράφου.
(2) Η εν λόγω διαμνημόνευση δεν συνοδεύεται από διάσημο (σώμα), αλλά μόνο από ταινία (διεμβολή).
(3) Εφόσον ο τιμηθείς με τη διαμνημόνευση αυτή αποφοιτήσει από ΝΣΠ, φέρει μόνο τη Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς, σε περίπτωση που θα του απονεμηθεί.

 

 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ