Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές

 

(1) Απονέμεται:
    (α) Σε Έλληνες στρατιωτικούς που συμμετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές εκτός της επικρατείας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαικής Ενώσεως και άλλων Διεθνών Οργανισμών, εφόσον η διάρκεια της συμμετοχής τους είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών.
    (β) Σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς για εξαιρετικές υπηρεσίες, πράξεις ή ενέργειες, οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος της ελληνικής αποστολής.
(2) Κατ' εξαίρεση, μπορεί να απονεμηθεί και όταν η συμμετοχή στην αποστολή είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, εφόσον ο στρατιωτικός:
    (α) Φονευθεί ή τραυματισθεί σοβαρά, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στην αποστολή.
    (β) Εκτελέσει, κατόπιν εντολής, εξαιρετικά επικίνδυνες αποστολές. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η ιεραρχική υποβολή στον Αρχηγό ΓΕΝ από τον οικείο Διοικητή πλήρως αιτιολογημένης προτάσεως.
(3) Σε πολλαπλές απονομές της διαμνημονεύσεως φέρεται μόνο ένα διάσημο (σώμα) ή μια διεμβολή (ταινία) της και ένας επάργυρος αστερίσκος για κάθε νέα απονομή (τρεις κατ' ανώτατο όριο). 

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ