Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού/Μεγάλης Μονάδος

 

(1) Αποτελείται από τρεις (3) τάξεις και απονέμεται στους Αξιωματικούς που διετέλεσαν, επί εξάμηνο τουλάχιστον, Διοικητές Σχηματισμού ή μεγάλης Μονάδος ως εξής:
    (α) Η Α' Τάξη στον Αρχηγό ΑΣ.
    (β) Η Β' Τάξη στους Διοικητές ΔΝΕ και ΔΔΜΝ.
    (γ) Η Γ' Τάξη στους Αξιωματικούς που διετέλεσαν Διοικητές Διοικήσεων και Υπηρεσιών, εφόσον φέρουν τον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.
(2) Στην ταινία αναρτήσεως στερεώνονται μεταλλικές διεμβολές που είναι επίχρυσες για την Α' Τάξη, επάργυρες για τη Β' και χάλκινες για τη Γ', στις οποίες αναγράφεται ο τίτλος της Μονάδος που διοίκησε ο τιμηθείς. Σε περίπτωση νέας απονομής της, συνεπεία διοικήσεως από τον ίδιο Αξιωματικό και άλλου Σχηματισμού ή μεγάλης Μονάδος, χορηγείται νέο δίπλωμα και στερεώνεται στην ταινία αναρτήσεως και δεύτερη διεμβολή με τον τίτλο της νέας Μονάδος, ενώ παραμένει η παλαιά. 

 

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού/Μεγάλης Μονάδος

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ