Διαμνημόνευση Αστέρος Αξίας και Τιμής

 

Απονέμεται:
(1) Στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.
(2) Σε Έλληνες ιδιώτες που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Πατρίδα.
(3) Σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς ή ιδιώτες για όλως εξαιρετικές ενέργειες ή δραστηριότητες ή υπηρεσίες και πράξεις που αποβαίνουν επ' ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού έθνους. 

 

Διαμνημόνευση Αστέρος Αξίας και Τιμής

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ