Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου

Απονέμεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων μετά από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση απονομής δυο διαμνημονεύσεων στον ίδιο Αξιωματικό (Αρχηγίας ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ) φέρονται και τα δυο διάσημα (σώματα), καθώς και οι διεμβολές (ταινίες) του.

 

Διαμνημόνευση Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ