Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής

 

Απονέμεται:
    (1) Στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων.
    (2) Στους Αντιναυάρχους, ανεξαρτήτως θέσεως.
    (3) Σε ανώτατους αξιωματικούς που προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην πατρίδα.
    (4) Σε Έλληνες ιδιώτες και σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς ή ιδιώτες για ενέργειες, δραστηριότητες ή υπηρεσίες, γεγονότα και πράξεις που αποβαίνουν επ' ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Έθνους. 

 

  

 
  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ