Διαμνημονεύσεις

Οι Διαμνημονεύσεις καθιερώθηκαν το 1991 και απονέμονται ως αναγνώριση, ηθική επιβράβευση, αλλά και υπόμνηση εκτελέσεως σημαντικών καθηκόντων. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου
Αστέρος Αξίας και Τιμής
Αξίας και Τιμής
Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδος
Ευδοκίμου Διοικήσεως
Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς
Πολυετούς Υπηρεσίας
Υπηρεσίας σε Επιτελείο
Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ