Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού


Παρατίθεται το Α' μέρος του Γενικού Κανονισμού του Πολεμικού Ναυτικού με τίτλο "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ" διαχωρισμένο σε κεφάλαια για διευκόλυνση της πλοήγησης.


 Κεφάλαιο 1 Προοίμιο
 Κεφάλαιο 2 Tο Πολεμικό Ναυτικό
 Κεφάλαιο 3 Γενικές αρχές διοικήσεως
 Κεφάλαιο 4 Οργάνωση της διοικήσεως - Γενικά καθήκοντα - Αρμοδιότητες του διοικούντος
 Κεφάλαιο 5 Η πλήρης διοίκηση και οι λοιπές καθιερωμένες μορφές σχέσεων διοικήσεως στο Π.Ν.
 Κεφάλαιο 6 Ιεραρχία - Βαθμοί - Αρχαιότητα
 Κεφάλαιο 7 Κοινές διατάξεις δια τους ανεξάρτητους και υποτεταγμένους διοικητές
 Κεφάλαιο 8 Ειδικές διατάξεις δια τους ανεξάρτητους διοικητές
 Κεφάλαιο 9 Ειδικές διατάξεις δια τους υποτεταγμένους διοικητές
 Κεφάλαιο 10 Ειδικές διατάξεις δια τον αρχαιότερο διοικητή - αρχαιότερο κυβερνήτη
 Κεφάλαιο 11 Κυβερνήτης πολεμικού πλοίου
 Κεφάλαιο 12 Διοικητής ή διευθυντής ναυτικής υπηρεσίας
 Κεφάλαιο 13 Κανόνες της πειθαρχίας
 Κεφάλαιο 14 Κανόνες στρατιωτικής συμπεριφοράς
 Κεφάλαιο 15 Γενικές διατάξεις που αφορούν το προσωπικό του Π.Ν.
 Κεφάλαιο 16 Ηθικές αμοιβές
 Κεφάλαιο 17 Περί πειθαρχικών ποινών
 Κεφάλαιο 18 Περί υποβολής παραπόνων
 Κεφάλαιο 19 Άδειες προσωπικού
 Κεφάλαιο 20 Μετακινήσεις
 Κεφάλαιο 21 Σημαίες και διακριτικά
 Κεφάλαιο 22 Τιμές
 Κεφάλαιο 23 Χαιρετισμοί
 Κεφάλαιο 24 Επισκέψεις
 Κεφάλαιο 25 Πένθη - επικήδειες τιμές
 Κεφάλαιο 26 Τελετές
 Κεφάλαιο 27 Παραρτήματα Αου μέρους
 Κεφάλαιο 28 Τελικές διατάξεις

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ