Σαλπίσματα

Πρόσκληση Φρουρών

 

 

Πρόσκληση Σαλπιγκτών

 

 

Προσοχή

 

 

Έπαρση Σημαίας

 

 

Εξακολουθήσατε

 

 

Κλήση Επιθεωρήσεως

 

 

Κλήση

 

 

Αναφορά

 

 

Προσευχή

 

 

Έναρξη Μαθημάτων Και Εργασιών

 

 

Έγερση Πληρώματος

 

 

Ημίπαυση Μαθημάτων

 

 

Αναφορά Υπάρχου Ή Υποδιοικητού

 

 

Επίσκεψη Ιατρού

 

 

 Κολύμβηση Πληρώματος

 

 

 Τροχάδην

 

 

Παύση Κολυμβήσεως

 

 

Πυρκαγιά Σε Ξηρά

 

 

Ακινησία

 

 

Πρόσκληση Αγήματος

 

 

Πρόσκληση Αξιωματικών

 

 

Συσσίτιο

 

 

Προχώριση Αγήματος

 

 

 Υποχώρηση Αγήματος

 

 

Λύση Ζυγών Και Διάλυση

 

 

Προετοιμασία Απάρσεως

 

 

Εις Τάξην Απάρσεως

 

 

Πολεμική Έγερση

 

 

Συναγερμός

 

 

Επίθεση Αεροπλάνων

 

 

Αρχίσατε Πυρ

 

 

Παύσατε Πυρ

 

 

Διανομή Συσσιτίου

 

 

Πυρκαγιά Στο Πλοίο

 

 

Προετοιμασία Αγκυροβολίας

 

 

Εις Τάξην Αγκυροβολίας

 

 

Εγκατάλειψη Πλοίου

 

 

Υποστολή Σημαίας

 

 

Κατάκλυση

 

 

Άκρα Σιωπή

 

 

Εφοδία Αξιωματικού Φυλακής

 

 

Διάλυση Εφοδίας

 

 

Εμβατήριο Απόδοσης Τιμών Στο Προέδρο Της Δημοκρατίας

 

 

Εμβατήριο Απόδοσης Τιμών Στο Προέδρο Της Κυβέρνησης,υπουργών Και Αρχηγό Ενόπλου Δυνάμεων

 

 

Εμβατήριο Απόδοσης Τιμών Σε Α/γεν Και Αντιναυάρχους

 

 

Εμβατήριο Απόδοσης Τιμών Σε Υποναυάρχους

 

 

Εμβατήριο Απόδοσης Τιμών Σε Αρχιπλοιάρχους

 

 

Θρησκευτικό Εμβατήριο Περιφοράς Εικόνων

 

 

Επικήδειο Εμβατήριο

 

 

Πρωϊνή Κλήση

 

 

Παύση Εργασίας

 

 

Καθαίριση Ιματιών

 

 

Αλλαγή Ενδυμασίας

 

 

Πρόσκληση Μουσικής