Βοηθητικά Πλοία μεταφοράς προσωπικού

       Σε στάδιο έγκρισης σχεδίου διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού βρίσκεται και το έργο με περιγραφή «Προμήθεια τριών (3) Βοηθητικών Πλοίων Μεταφοράς Βάσης , για υλοποίησή του μέσω ΠΔΕ/ΥΠΕΘΑ (ΣΑΕ 337/2013) με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 4.000.000€, με τετραετή ορίζοντα υλοποίησης , καθώς αφορά αρχική κατασκευή.
       Το έργο εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα υπηρεσιών προς το μετακινούμενο προσωπικό στη νήσο Σαλαμίνα.
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ