Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό Σκέλος - Γενικά

Το Π.Ν, ανέλαβε την υλοποίηση και έργων τα οποία επιτυχώς εντάχθηκαν στον εθνικό προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος υπήρξε η υλοποίηση έργων με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα και αντικειμενική αναγκαιότητα, τα οποία και ανέδειξαν σημαντικά την προσφορά του Π.Ν. 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ