Διατελέσαντες Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού

 

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΝ 10-3-81 ΕΩΣ 1-3-83
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 1-3-83 ΕΩΣ 23-3-83
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 23-3-83 ΕΩΣ 14-3-85
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 14-3-85 ΕΩΣ 27-1-86
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΠΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΝ 27-1-86 ΕΩΣ 14-3-86
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΝ 14-3 86 ΕΩΣ 10-3-88
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΥ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΝ 10-3-88 ΕΩΣ 15-5-90
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΑΛ. ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 15-5-90 ΕΩΣ 4-3-92
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Μ. ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΠΝ 4-3-92 ΕΩΣ 5-3-93
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ι. ΑΚΑΒΑΛΟΣ ΠΝ 5-3-93 ΕΩΣ 23-12-93
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΚΟΚΛΑΔΗΣ ΠΝ 23-12-93 ΕΩΣ 22-3-95
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΚΡΕΖΙΑΣ ΠΝ 23-3-95 ΕΩΣ 12-3-97
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ 12-3-97 ΕΩΣ 15-3-99
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΝ 15-3-99 ΕΩΣ 8-3-01
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΣΑΡΡΗΣ ΠΝ 8-3-01 ΕΩΣ 19-3-03
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΝ 19-3-03 ΕΩΣ 2-4-04
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Α. ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΠΝ 2-4-04 ΕΩΣ 4-3-05
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΠΝ 4-3-05 ΕΩΣ 7-3-06
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΝ 7-3-06 ΕΩΣ 7-3-08
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Μ. ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ ΠΝ 7-3-08 ΕΩΣ 4-4-08
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΒΟΣΔΟΓΑΝΗΣ ΠΝ 4-4-08 ΕΩΣ 2-3-10
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΒΟΣΔΟΓΑΝΗΣ ΠΝ 3-3-10 ΕΩΣ 29-3-10
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΝ 30-3-10 ΕΩΣ 27-4-10
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΗΛΟΗΣ ΠΝ 28-4-10 ΕΩΣ 14-3-11


Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας / Οικονομικού Ελέγχου ΠΝ 

ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ             Ι. ΖΩΤΟΣ Π.Ν                        15-3-11 ΕΩΣ 31-7-12                               
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΜΠΟΙΛΕΣ 1-8-12 ΕΩΣ 18-3-13
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 19-3-13 ΕΩΣ 02-03-15
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 02-03-15 ΕΩΣ 07-03-18
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 07-03-18 ΕΩΣ 01-03-19
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Ν. ΠΕΤΣΟΣ 01-03-19 ΕΩΣ 10-03-20
ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Δ. ΡΥΖΙΩΤΗΣ 10-03-20  ΕΩΣ 31-03-20
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ  Ι. ΛΟΝΤΟΣ 31-03-20  ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ