Διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 13/12/1907 - 10/07/1908
2. A. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 10/07/1908 - 03/08/1911
3. Π. ΓΚΙΝΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/01/1911 - 15/04/1912
4. Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/04/1912 - 16/09/1912
5. Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 16/09/1912 - 07/04/1914
6. Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 14/04/1914 - 16/06/1914
7. Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 19/06/1914 - 14/06/1917
8. Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 22/06/1917 - 18/12/1917
9. Δ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 18/12/1917 - 22/06/1920
10. Ι. ΗΠΙΤΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 09/11/1920 - 26/04/1921
11. Κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 29/04/1921 - 15/12/1921
12. Σ. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 15/12/1921 - 12/10/1922
13. Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 12/10/1922 - 11/03/1924
14. Α. ΓΟΝΑΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 11/03/1924 - 24/03/1924
15. Β. ΛΟΠΡΕΣΤΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 24/03/1924 - 08/07/1925
16. Α. ΓΟΝΑΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 08/07/1925 - 27/02/1926
17. Χ. ΛΟΥΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 27/02/1926 - 07/07/1926
18. Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 07/07/1926 - 03/10/1926
19. Χ. ΛΟΥΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 03/10/1926 - 01/12/1926
20. Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 01/12/1926 - 17/02/1927
21. Κ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/02/1927 - 15/07/1927
22. Κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 15/07/1927 - 07/12/1928
23. Γ. ΠΑΝΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 07/12/1928 - 18/02/1931
24. Χ. ΛΟΥΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 18/02/1931 - 07/12/1931
25. Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 07/12/1931 - 10/12/1932
26. Ι. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 10/12/1932 - 06/03/1933
27. Χ. ΛΟΥΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 06/03/1933 - 09/03/1933
28. Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 09/03/1933 - 17/08/1933
29. Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 23/08/1933 - 17/07/1934
30. Π. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/07/1934 - 03/03/1935
31. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 03/03/1935 - 19/12/1936
32. Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ 19/12/1936 - 12/01/1937
33. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 12/01/1937 - 13/08/1938
34. Ε. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 13/08/1938 - 17/09/1938
35. Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/09/1938 - 20/04/1941
36. Χ. ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 26/04/1941 - 30/04/1941
37. Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 03/09/1944 - 11/04/1945
38. Γ. ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 11/04/1945 - 14/10/1946
39. Α. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 14/10/1946 - 02/02/1947
40. Γ. ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ ΑΝΤΙ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 02/02/1947 - 20/09/1947
41. Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 20/09/1947 - 17/11/1951
42 Π. ΚΩΝΣΤΑΣ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/11/1951 - 06/09/1952
43 Π. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 06/09/1952 - 13/09/1958
44 K. ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 13/09/1958 - 04/12/1959
45. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

4/12/1959 - 27/11/1961
46. Δ. KΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 27/11/1961 - 12/12/1963
47. Σ. ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 12/12/1963 - 30/03/1967
48. Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 30/03/1967 - 24/04/1967
49. Ι. ΔΕΔΕΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

24/04/1967 - 18/09/1967
18/09/1967 - 13/12/1967

50. Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ

13/12/1967 - 20/12/1968
20/12/1967 - 18/12/1968

51. Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 18/12/1968 - 01/06/1973
52. Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 01/06/1973 - 08/01/1975
53. Κ. ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 08/01/1975 - 08/01/1976
54. Σ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 08/01/1976 - 16/09/1976
55. Σ. ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/09/1976 - 05/01/1982
56. ΟΔ. Ν. ΚΑΠΕΤΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ 05/01/1982 - 23/03/1982
57. Ν. ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 23/03/1982 - 22/12/1986
58. Λ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 22/12/1986 - 17/07/1989
59. Ε. ΛΑΓΑΡΑΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/07/1989 - 28/02/1992
60. Η. ΔΡΙΚΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 28/02/1992 - 17/12/1993
61. Ι. ΣΤΑΓΚΑΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/12/1993 - 16/02/1996
62. Λ. ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/02/1996 - 16/02/1998
63. Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/02/1998 - 15/02/2001
64. Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/02/2001 - 05/03/2002
65. Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 05/03/2002 - 15/02/2005
66. Δ. ΓΟΥΣΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 15/02/2005 - 05/02/2008
67. Γ.ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 05/02/2008 - 17/02/2010
68. Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 17/02/2010 - 01/11/2011
69. Κ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 01/11/2011 - 07/03/2013
70. Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 07/03/2013 - 16/09/2015
71.   Γ.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/09/2015 - 16/01/2017
72. Ν. ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ 16/01/2017 - 23/01/2020

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ