Περιοχή Ευθύνης

       Η περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας Ναυτονομίας, καθορίζεται γενικά σε όλο το νομό Αττικής, εκτός των ορίων Ναυτικών περιοχών. Εντός Ναυτικών περιοχών, η ΥΝΑ δύναται να εκπληρώσει υπηρεσιακή δραστηριότητα, μόνο αν κληθεί από τον οικείο Στρατοπεδάρχη και εφ’ όσον ο ίδιος, δεν έχει δυνατότητα ανάληψής της.

       Στις περιπτώσεις μεταγωγής στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν, το οποίο συλλαμβάνεται εντός των ορίων του νόμου Αττικής, από αστυνομικές ή άλλες αρχές και πρέπει να μεταχθεί, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά, η ΥΝΑ, έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταγωγής του συλληφθέντα, με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές.

        Ειδικά για τις περιπτώσεις μεταγωγών προσωπικού, ως περιοχή ευθύνης της ΥΝΑ, καθορίζεται όλη η ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, πλην:

                α.     Της νήσου Κρήτης και των υπαγομένων σε αυτή περιοχών.

                β.     Των νομών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλωρίνης, Γρεβενών, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, καθώς και του Αυτοδιοίκητου Τμήματος του Άγιου Όρους και των υπαγομένων σε αυτούς περιοχών.
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ