Ιστορικό

          Η Υπηρεσία Ναυτονομίας ιδρύθηκε την 31 Ιανουαρίου 2005, από την συγχώνευση των Τμημάτων Ναυτονομίας της Διοίκησης Βοτανικού (Δ.ΒΟΤ) και της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου (ΝΔΑ).

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ