Επικοινωνία

        Τηλεφωνικό Κέντρο ΕΚΣ/ΣΚΑΡ/ΑΜΦ : 2105531000
        Γραμματεία Υπηρεσίας Ναυτονομίας : 2105530230
 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ