Αποστολή

        Η αποστολή της Υπηρεσίας Ναυτονομίας, είναι να εκτελεί επιτήρηση της περιοχής ευθύνης της, προβαίνοντας:

        α. Σε επιτόπια έρευνα, στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, στα οποία εμπλέκονται υπηρεσιακά οχήματα του Π.Ν. και δεν υφίσταται τραυματισμός, για την καταγραφή των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος και τη διοικητική αξιολόγηση της υποθέσεως, από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες του Π.Ν.

        β. Στον έλεγχο εφαρμογής των καθοριζομένων, από τους Κανονισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), σε ότι αφορά στην τάξη, πειθαρχία και κανονική παράσταση του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και στην κυκλοφορία των υπηρεσιακών οχημάτων του Π.Ν., με σκοπό την ουσιαστική συμβολή, στο Διοικητικό Έλεγχο και στην ασφάλεια προσωπικού και υλικού.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ