ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΣΠ

 

Γενικά

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νέος Πρωθυπουργός το 1910 διαβλέποντας την επικείμενη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με ενέργειες που ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά, ζήτησε τη συνδρομή της Βρετανίας με σκοπό την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Ναυτικού. Το 1911 συγκροτήθηκε η Βρετανική Ναυτική Αποστολή στην Ελλάδα (British Naval Mission to Greece), η οποία θα παρέμενε στη χώρα έως το 1955. Μετά τα θετικά αποτελέσματα του Royal Naval Staff College που άρχισε τη λειτουργία του το 1900 στο Greenwich του Λονδίνου, η Βρετανική Ναυτική Αποστολή πρότεινε την ίδρυση αντίστοιχης Σχολής και στην Ελλάδα.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΣΠ

Πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Ανωτέρας Σχολής Πολέμου, 1925-26

 

Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Ναυτικού 1921 - 1929

Τον Απρίλιο του 1921 επί κυβερνήσεως Δ. Γούναρη (1921-22), Υπουργού Ναυτικών  Π. Μαυρομιχάλη και Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Υποναυάρχου Ι. Ηπίτη ΒΝ (1917-1920), με το ΒΝ 11/5-4-1921, αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Πολέμου Ναυτικού «προς ευρυτέραν κατάρτισιν των ανωτέρων μαχίμων αξιωματικών του Β. Ναυτικού και ιδία των του Γενικού Επιτελείου και των αξιωματικών εν γένει των αναλαμβανόντων επιτελικά καθήκοντα». Λόγω όμως της Μικρασιατικής εκστρατείας και της ασταθούς πολιτικής κατάστασης η έναρξη λειτουργίας της Σχολής πραγματοποιήθηκε τελικά το έτος 1925, κατόπιν εκδόσεως νεοτέρου Βασιλικού Διατάγματος.

Πρώτος Διοικητής τοποθετήθηκε ο Πλοίαρχος Δ. Οικονόμου ΒΝ, ο οποίος είχε λάβει μέρος στις ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου. Διευθυντής Σπουδών τοποθετήθηκε ο Βρετανός Αντιπλοίαρχος A.G. Talbot RN μέλος της Βρετανικής Ναυτικής Αποστολής. Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά, στην οποία φοίτησαν 8 Μάχιμοι Αξιωματικοί και 2 του Στρατού Ξηράς, άρχισε την 20 Οκτωβρίου 1925 και ολοκληρώθηκε την 1 Ιουνίου 1926. Η Σχολή κατά το χρονικό αυτό διάστημα λειτούργησε σε χώρο του δευτέρου ορόφου των Παλαιών Ανακτόρων (το κτίριο της σημερινής Βουλής). Το 1926 η Σχολή υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα Παλαιά Ανάκτορα και να εγκατασταθεί σε χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών έως και το 1940 οπότε και διέκοψε τη λειτουργία της.

Ναυτική Ακαδημία Πολέμου 1929 - 1931

Το έτος 1929 η Σχολή δια νόμου μετονομάσθηκε σε Ναυτική Ακαδημία Πολέμου αποτελούμενη από δύο επί μέρους Σχολές, τη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως Πλωταρχών και Αντιπλοιάρχων και τη Σχολή Επιτελών. Σκοπός της Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως ήταν «η μετάδοσις εις άπαντας τους Αντιπλοίαρχους και Πλωτάρχας των απαραιτήτων, δια την διεξαγωγήν του κατά θάλασσαν πολέμου, γνώσεων και ή δημιουργία ενιαίου δόγματος όπερ θα εξασφαλίσει συνέχειαν εις την προετοιμασίαν και διεξαγωγήν του Πολέμου». Στη Ναυτική Ακαδημία φοιτούσαν υποχρεωτικά όλοι οι Μάχιμοι Πλωτάρχες και Αντιπλοίαρχοι, η δε φοίτηση αποτελούσε τυπικό προσόν προαγωγής σε Πλοίαρχο. Η Σχολή Επιτελών όμως ουδέποτε λειτούργησε.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΣΠ

Πλοίαρχος Δ. Oικονόμου ΒΝ, πρώτος Διοικητής Ανωτέρας Σχολής Πολέμου (1925-26)

 

Ναυτική Σχολή Πολέμου 1931 - 1947

Το έτος 1931 με νεότερο νόμο η Ναυτική Ακαδημία Πολέμου ονομάστηκε Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ), διατηρώντας όμως σε λειτουργία τη Σχολή Γενικής Εκπαιδεύσεως. Το 1940 η ΝΣΠ διέκοψε τη λειτουργία της λόγω ενάρξεως του Β΄ΠΠ. Το 1945 αποφασίστηκε η επαναλειτουργία της ΝΣΠ με πρώτο Διοικητή τον Πλοίαρχο Λ. Δερτούζο ΒΝ στον οποίον ανετέθη το έργο προετοιμασίας λειτουργίας της Σχολής, με βάση τα δοκιμασμένα αγγλικά πρότυπα.   

Ναυτική Ακαδημία Πολέμου 1947 - 1956

Το έτος 1947 με νομοθετικό διάταγμα η ΝΣΠ μετονομάστηκε εκ νέου σε Ναυτική Ακαδημία Πολέμου, η οποία άρχισε τη λειτουργία της το ίδιο έτος. Πρώτος Διοικητής της Ναυτικής Ακαδημίας τοποθετήθηκε ο Πλοίαρχος Μ. Ιατρίδης ΒΝ, διατελέσας Κυβερνήτης στο Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. Ως Διευθυντής Σπουδών τοποθετήθηκε ο Βρετανός Αντιπλοίαρχος J. Fallwell RΝ. Σκοπός της Ναυτικής Ακαδημίας Πολέμου ήταν η «ανωτέρα εκπαίδευσις των Μαχίμων Αξιωματικών». Η Ναυτική Ακαδημία Πολέμου στεγάσθηκε στις εγκαταστάσεις Ασυρμάτου του Ναυτικού στο Βοτανικό.

Στη Ναυτική Ακαδημία Πολέμου προβλεπόταν η λειτουργία τριών Σχολείων, του Σχολείου Κατωτέρων Αξιωματικών (ή Κατωτέρων), του Σχολείου Επιτελών και του Σχολείου Ανωτέρων Αξιωματικών (ή Ανωτέρων). Το Σχολείο Κατωτέρων λειτούργησε για πρώτη φορά το 1948. Σε αυτό προβλεπόταν η φοίτηση όλων των Μαχίμων Ανθυποπλοιάρχων και αργότερα και των Ανθυποπλοιάρχων Μηχανικών και Οικονομικών. Το Σχολείο Επιτελών όπως και στην περίπτωση της Ναυτικής Ακαδημίας Πολέμου (1929 -1931) ουδέποτε λειτούργησε.

Το Σχολείο Ανωτέρων Αξιωματικών διαρκείας από 4 έως 6 μήνες, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1947 και αποτελούσε υποχρεωτικό Σχολείο για τους Μαχίμους Αντιπλοιάρχους ή Πλωτάρχες και τυπικό προσόν προαγωγής τους σε Πλοίαρχο. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Σχολείου, οι Αξιωματικοί φοιτούσαν παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους μια φορά την εβδομάδα, παρακολουθώντας διαλέξεις στη ΝΣΠ και συμμετέχοντας σε ένα επιτελικό ταξίδι και στο πολεμικό παίγνιο. Το «Τελικό Πολεμικό Παίγνιο» από το 1947 μέχρι το 1963 διεξήγετο σε ετησία βάση, επ' ωφελεία και προσωπικού του Αρχηγείου Στόλου και το παρακολουθούσε επίσης η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.  Το 1955 ο τελευταίος Βρετανός Διευθυντής Σπουδών Αντιπλοίαρχος DRG Goldsmith παρέδωσε καθήκοντα στον πρώτο Έλληνα Αξιωματικό Διευθυντή Σπουδών, στον Αντιπλοίαρχο Σ. Μουρίκη ΒΝ. Το ίδιο έτος και για 20 έτη (1955 - 1975) στη Σχολή υπηρετούσε σύνδεσμος του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ναυτική Σχολή Πολέμου 1956 - 2003

Το έτος 1956 με νόμο, η Ναυτική Ακαδημία Πολέμου μετονομάστηκε σε Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) λόγω απαγόρευσης χρησιμοποίησης της ονομασίας Ακαδημία από άλλους οργανισμούς και ιδρύματα πλην της Ακαδημίας Αθηνών. Το έτος 1993 με Προεδρικό Διάταγμα το Σχολείο Κατωτέρων και το Σχολείο Επιτελών αντικαταστάθηκαν από το νέο Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ) στο οποίο υποχρεούνται να φοιτήσουν όλοι οι Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξιωματικοί στο βαθμό του Υποπλοιάρχου. Η επιτυχής αποφοίτηση από το  ΣΕΑΝ διάρκειας περίπου 3 μηνών αποτελούσε τυπικό προσόν προαγωγής στο βαθμό του Πλωτάρχου. Το έτος 1996 με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα το Σχολείο Ανωτέρων μετονομάστηκε σε Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ) με διάρκεια φοίτησης περίπου 9 μηνών.

Σημειώνεται επίσης ότι από το 1988 μέχρι το 1992 στη ΝΣΠ λειτούργησε ένα επί πλέον σχολείο υπό την επωνυμία Σχολείο Ανωτέρων Μηχανικών Αξιωματικών. Συνολικά λειτούργησαν τέσσερα σχολεία διάρκειας 4 μηνών έκαστο, για ανώτερους Μηχανικού Αξιωματικούς, βαθμού Πλωτάρχου και Αντιπλοιάρχου στα οποία φοίτησαν 28 Αξιωματικοί Μηχανικοί του ΠΝ. Επί πλέον, από το 1960 στη Σχολή φοιτούσαν κατά περίπτωση και Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος ενώ από το 1974 φοίτησαν για πρώτη φορά αλλοδαποί Αξιωματικοί σπουδαστές.

Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού 2004

Το έτος 2003, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων αποφασίστηκαν νέες αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης των Σχολών Πολέμου. Συγκεκριμένα με νόμο η ΣΠΝ, όπως και οι αντίστοιχες σχολές του ΣΞ και της ΠΑ καταργήθηκαν και στη θέση τους ιδρύεται η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Με τον ίδιο νόμο ιδρύεται η Σχολή Διοίκηση και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) και αντίστοιχες Σχολές για τους άλλους κλάδους των ΕΔ. Τον Ιανουάριο 2004, δυνάμει του ΠΔ  127/2004 αρχίζει η λειτουργία της ΣΔΕΠΝ. Στη ΣΔΕΠΝ λειτουργεί το  υποχρεωτικό Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ) διαρκείας 100 εργασίμων ημερών (ΕΗ) για Μαχίμους, Μηχανικούς και Οικονομικούς Αξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου. Η επιτυχής αποφοίτηση από το ΣΔΙΕΠΝ αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής. Το Σεπτέμβριο 2010 το υποχρεωτικό Σχολείο ΓΕ (ΠΥ-ΠΤ) Σημαιοφόρων (Ε) μεταφέρθηκε  από το ΚΕ/ΠΑΛΑΣΚΑΣ και ενετάχθη στη ΣΔΕΠΝ. Το 2012 το Σχολείο ΓΕ (ΠΥ-ΠΤ) μετονομάστηκε σε Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Ναυτικού Ειδικοτήτων (ΣΔΙΕΠΝ (Ε)) και ήταν διαρκείας 38 ΕΗ.

Το έτος 2017, με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα στη ΣΔΕΠΝ λειτουργούν πλέον δύο υποχρεωτικά Σχολεία. Το ήδη υφιστάμενο ΣΔΙΕΠΝ για Μαχίμους, Μηχανικούς και Οικονομικούς Αξιωματικούς βαθμού Υποπλοιάρχου και το ΣΔΙΕΠΝ (Ε) για Σημαιοφόρους Ειδικοτήτων η διάρκεια των οποίων καθορίστηκε σε 85 ΕΗ και 32 ΕΗ αντίστοιχα.

Από τον Μάρτιο 2019 η διάρκεια του σχολείου ΣΔΙΕΠΝ (Ε) αυξήθηκε στις 36 Ε.Η. σύμφωνα με νέο εγκεκριμένο Κανονισμό Εκπαιδεύσεως (ΚΕ). Επιπρόσθετα, από τον Μάιο 2019, με τον νόμο Ν.4609/2019, ΦΕΚ 67Α'/3-5-19, η Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού – ΣΔΕΠΝ (καθώς και οι αντίστοιχες σχολές του ΣΞ και της ΠΑ) μετονομάσθηκε σε Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ).

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΣΠ          ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΣΠ          

     ΣΔΙΕΠΝ, Εκπαιδευτική Σειρά 25/2016                             ΣΔΙΕΠΝ (Ε), Εκπαιδευτική Σειρά 18/2016