Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της ΝΣΠ ευρίσκονται εντός του Ναυτικού Οχυρού Βοτανικού στην Αθήνα. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω κτήρια:

            α.         Το Παλαιό κτήριο (Διοικητήριο – Αμφιθέατρο).

            β.         Το Νέο κτήριο (Διεύθυνση Σπουδών – Αίθουσες διδασκαλίας).

            γ.         Το κτήριο της Βιβλιοθήκης.

            δ.         Το κτήριο πολεμικού παιγνίου (JTLS).