Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (ΣΔΕΠΝ)

Η Αποστολή της Σχολής είναι να παρέχει επιτελική εκπαίδευση και μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική με σκοπό την προαγωγή της ικανότητας των σπουδαστών στη λήψη αποφάσεων,την κατάλληλη κατάρτισή τους για την εκτέλεση επιτελικών και διοικητικών καθηκόντων σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας, ως και την ανάληψη υπό των Μάχιμων Αξιωματικών της Διοικήσεως Ναυτικών Δυνάμεων.

Στη ΣΔΕΠΝ λειτουργεί το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών (ΣΔΙΕΠΝ), διάρκειας 5 μηνών περίπου. Στο ΣΔΙΕΠΝ φοιτούν υποχρεωτικά όλοι οι Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί Αξκοί, βαθμού Υποπλοιάρχου ή Πλωτάρχη. Επίσης στο ΣΔΙΕΠΝ δύναται να φοιτά και περιορισμένος αριθμός Αξιωματικών του ΛΣ, καθώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί του Ναυτικού, κατά προτίμηση του αυτού βαθμού και ανάλογα με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα. Παράλληλα η ΣΔΕΠΝ υποστηρίζει και διεξάγει το Σχολείο Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Ειδικοτήτων Ναυτικού [ΣΔΙΕΠΝ (Ε)] διάρκειας 38 εργάσιμων ημερών, στο οποίο φοιτούν υποχρεωτικά όλοι οι Αξιωματικοί Ειδικοτήτων βαθμού Σημαιοφόρου.


Η αποστολή, οι τομείς της εκπαιδεύσεως και οι γενικές αρχές της εκπαιδεύσεως, με βάση τα οποία λειτουργούν τα επιμέρους Σχολεία της Σχολής, καθορίζονται από τον Οργανισμό της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ), και τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Η εκπαίδευση υλοποιείται με βάση το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως, καθώς και τις ειδικές οδηγίες και κατευθύνσεις του ΓΕΝ και της ΔΝΕ.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΣΔΕΠΝ, εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, τόσο για την ακρίβεια των καταχωρημένων σ’ αυτή γεγονότων ή απόψεων, όσο και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. Οι διατυπωμένες στις εργασίες θέσεις ή απόψεις, απηχούν τις προσωπικές θέσεις ή απόψεις του συγγραφέα και μόνο. Ο συντάκτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του και για την εξασφάλιση αδείας για τη χρησιμοποίηση των πηγών.

Σχολή Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (ΣΔΕΠΝ)

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ