Οργάνωση

Η γενική διοικητική διάρθρωση της Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, έχει την ακόλουθη δομή:

α.Διοικητής.
β. Υποδιοικητής.
γ. Διεύθυνση Κατάταξης – Προπαίδευσης (ΔΚΠ)
δ. Διεύθυνση Διοίκησης – Ασφάλειας (ΔΔΑ)
ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ)
στ. Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού (ΔΕΟΜ)
ζ. Ανεξάρτητα Τμήματα – Γραφεία:

(1) Γραφείο Διοικητή
(2) Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων
(3) Γραφείο Εθιμοτυπίας
(4) Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας
(5) Τμήμα Φρουράς Ν. Εγκαταστάσεων

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ