Ιστορικό

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1945 και την αποκατάσταση της τάξης, το Πολεμικό Ναυτικό παράλληλα με την οργάνωση άλλων υπηρεσιών, προχώρησε και στην οργάνωση της εκπαίδευσης του κατώτερου προσωπικού, αποφασίζοντας οι κύριες σχολές του να εγκατασταθούν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου προπολεμικά ήταν η Σχολή Πυροβολικού. Έτσι το 1948 με απόφαση του Υπουργείου Ναυτικών και του Αρχηγείου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ταυτόχρονα με το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ και το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ, με λειτουργούσες Σχολές τις Ναυτιλίας /Κατεύθυνσης(Ν/Κ)-Πυροβολικού (Π/Β)-Ραδιοεντοπιστών(Ρ/Ε) και Μουσικών (ΜΟΥΣ).

Το Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Αντιπλοιάρχου Ηλία Κανελλόπουλου Β.Ν ο οποίος διακρίθηκε για το συγγραφικό του έργο έχοντας εκδώσει - βελτιώσει πολλαπλά εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Ο Αντιπλοίαρχος Η.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β.Ν γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1843 και κατάχθηκε ως Ναυτικός Δόκιμος το1862. Με δικές του μελέτες τελειοποιήθηκαν οι υποτυπώδεις σπουδές της Σχολής, ιδιαίτερα εκείνες των Ανωτέρων Μαθηματικών, Αστρονομίας και Πυροβολικής. Στη συνέχεια ως Προσωπάρχης του Υπουργείου Ναυτικών,ο Ηλίας Κανελλόπουλος εισηγήθηκε την απόλυτη ανάγκη ίδρυσης της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) και αφού έλαβε τη σχετική εντολή της τότε Κυβέρνησης, προχώρησε στη σύνταξη του νομοσχεδίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας της,ενώ στη συνέχεια κατά την εξαετία 1884-1890, υπήρξε ο πρώτος Διοικητής της ΣΝΔ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη ΣΝΔ ως Διοικητής, υπήρξε εκπαιδευτής των Ν.Δοκίμων και συγγραφέας μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών εγχειριδίων ιδιαίτερα στον τομέα της Ναυτιλίας.

Το 1999 αποφασίστηκε η ένωση των Κέντρων Εκπαιδεύσεως της περιοχής Σκαραμαγκά και Σαλαμίνας, υπό το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας και η δημιουργία του Στρατοπέδου Κανελλόπουλος, υπαγόμενο αρχικά στο Διοικητή του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ. 

Στη συνέχεια την 19 Ιουνίου 2008 με την απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και στα πλαίσια βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποφασίστηκε ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ έτσι ώστε το Κέντρο να απασχολείται με την παρεχόμενη εκπαίδευση στα στελέχη του ΠΝ, ενώ παράλληλα ιδρύθηκε η Ναυτική Βάση ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ με ξεχωριστή διοίκηση και με έργο τον στρατονομικό έλεγχο της περιοχής του Ναυτικού Οχυρού ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

Ειδικότερα η Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί υποτεταγμένη Ν.Υπηρεσία στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) και λειτουργεί στο πλαίσιο της αναβάθμισης της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει υποστήριξη σε αντικείμενα φύλαξης, ασφάλειας, πυρασφάλειας και Διοικητικής Μέριμνας (Δ.Μ), κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευόμενους και εν γένει στις Σχολές της ΔΝΕ, έτσι ώστε να δύνανται να προσηλωθούν απερίσπαστοι στη δραστηριότητα της εκπαίδευσης. Παράλληλα και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η Ν. Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ παρέχει ως άνω υποστήριξη κατ’ αρχήν στις λοιπές Υπηρεσίες της ΔΝΕ, αλλά και του Π.Ν. που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά. 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ