Διατελέσαντες Διοικητές

ΒΑΘΜΟΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Πλοίαρχος Γ. Περδικούρης ΠΝ

19/6/08

11/8/08

Πλοίαρχος Α. Μπομπός ΠΝ

12/8/08

11/9/08

Πλοίαρχος Π. Δάβαρης ΠΝ

12/9/08

29/4/10

Πλοίαρχος Ε.Μαυρεδάκης ΠΝ

30/4/10

13/6/11

Πλοίαρχος Ε.Γρυπάρης ΠΝ

14/6/11

8/8/13

Πλοίαρχος Ι. Διαμαντάκης ΠΝ

9/8/13

8/4/14

Πλοίαρχος Ε. Μαυρεδάκης ΠΝ

9/4/14

1/9/14

Πλοίαρχος Ι. Καμπόλης ΠΝ

2/9/14

31/3/15

Πλοίαρχος Δ. Σαταράκης ΠΝ

1/4/15

30/10/16

Αντιπλοίαρχος Σ. Αλευράς ΠΝ

04/10/16

21/10/16 

Πλοίαρχος Σ. Αλευράς ΠΝ

21/10/16

17/06/18

Πλοίαρχος Θ. Μαραγκός ΠΝ

18/06/18 12/06/19

Πλοίαρχος Β. Παπαλάμπρου ΠΝ

13/06/19 29/04/20

Πλοίαρχος Μ. Αρβανιτάκης ΠΝ

30/04/20 Σήμερα

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ