Οργάνωση

Οργάνωση

 

Το υφιστάμενο οργανόγραμμα έχει προταθεί όπως τροποποιηθεί με βάση τη νέα αποστολή του ΚΕ ΠΟΡΟΣ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ