Αρχική

Μιαούλης

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Πόρος, χρησιμοποιείται ως παραθεριστικό θέρετρο Ανθυπασπιστών- Υπαξιωματικών του Π.Ν., ενώ παράλληλα διατηρεί την δυνατότητα, εφόσον απαιτηθεί, να λειτουργήσει ως Κέντρο Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού. Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή ευκολιών παραθερισμού στους δικαιούμενους και στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και να διατηρεί ετοιμότητα παροχής υποστήριξης ΔΜ σε δραστηριότητες του Π.Ν. με σκοπό τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του Πολεμικού Ναυτικού

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ