Θυρεός Κ.Ε. Παλάσκας

Θυρεός Κ.Ε. Παλάσκας

Σύμπλεγμα ξίφους, άγκυρας και πυροβόλου.

Η άγκυρα και το πυροβόλο συμβολίζουν τις δύο πρώτες Σχολές που λειτούργησαν στο Κέντρο αυτό, ήτοι τη <<Σχολή Ναυτιλίας>> και τη <<Σχολή Πυροβολικού>>.

Το ξίφος συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα που όλες οι Σχολές του κέντρου καλλιεργούν στο εκπαιδευόμενο προσωπικό.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ