Ιστορικό

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1945 και την αποκατάσταση της τάξεως, το Ναυτικό παράλληλα με την οργάνωση άλλων υπηρεσιών προχώρησε και στην οργάνωση της εκπαιδεύσεως του κατωτέρου προσωπικού αποφασίζοντας οι κύριες σχολές του Ναυτικού να εγκατασταθούν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, όπου προπολεμικά ήταν η Σχολή ΠΒ και τα γραφεία του ΑΔΣ. Έτσι ιδρύθηκε το 1948 το Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ στην περιοχή Σκαραμαγκά με απόφαση του Υπουργείου Ναυτικών και του Αρχηγείου Ναυτικής Εκπαίδευσης ταυτόχρονα με το Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και το Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ, και με λειτουργούσες σχολές τις ΝΚ - ΠΒ- ΡΕ - ΜΟΥΣ.

Με την πάροδο του χρόνου η σύνθεση και ο αριθμός των σχολών που περιλαμβάνονταν στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ τροποποιήθηκε πολλές φορές. Μετά τον καταστροφικό σεισμό της 7-9-99 σύμφωνα με ΓΕΝ/Β1-Ι 073.2.8/2/00//5-7-00 αποφασίσθηκε η κατάργηση των Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.Ε. ΣΑΚΙΠΗΣ και η ανάθεση των έργων τους και η υπαγωγή των Σχολών τους, στο νέο ενιαίο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ, καθώς και η ονομασία της ευρύτερης περιοχής (ΔΝΕ - Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ - Κ.Ε ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ) σε Στρατόπεδο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το πρώτο σοβαρό βήμα για την ενοποίηση των τριών Κ.Ε. έγινε την 25-1-01 με την παραλαβή από Διοικητή Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ και καθηκόντων Διοικητού Κ.Ε ΚΑΝ σύμφωνα με ΔΝΕ 231520 Ζ ΙΑΝ 01. Σύμφωνα με ΓΕΝ 073.2.8/2/01//3-4-01 τέθηκαν σε ισχύ (από 26-3-01) η ενοποίηση καθώς και η υπαγωγή Στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούσε στα Κ.Ε ΚΑΝ-Κ.Ε ΣΑΚ στην οργανική δύναμη του Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Στα πλαίσια υλοποιήσεως των αναγραφομένων στο έγγραφο ΓΕΝ 073.2.8/2/01//3-4-01 έγινε παραλαβή από Διοικητή Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ-Κ.Ε ΚΑΝ καθηκόντων Διοικητού Κ.Ε ΣΑΚ την 30-4-01 σύμφωνα με ΔΝΕ 251448 Ζ ΑΠΡ 01 και η μετονομασία αυτού σε Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ/ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

Η ενοποίηση των τριών Κ.Ε και η έναρξη λειτουργίας τους στο νέο ενιαίο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ υλοποιήθηκε οριστικά με την παράδοση - παραλαβή Διοικητών την 4-5-01 (Διοικητού Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ και υπευθύνου Στρατοπέδου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ) και την εγγραφή στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των καταργουμένων ΚΕ στην οργανική δύναμη Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Τον Οκτώβριο 2005  οι Σχολές Μηχανικών και Τεχνιτών μεταφέρθηκαν και τα κτήρια Σχολών Σαλαμίνος παραδόθηκαν στο ΝΣ/ΔΤ την 11η  Μαΐου 2007. Τον Ιούνιο 2008, σύμφωνα με απόφαση ΓΕΝ/Β1-Ι 034/7/087//Σ.15290/4 ΙΟΥΝ 08, έγινε διαχωρισμός Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ-Κ.Ε ΚΑΝ με τίτλο <<Ίδρυση Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος Τροποποίηση οργανωτικής Δομής Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ>> με ισχύ από 19 Ιουνίου 2008.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ