Σχολή ΥΓ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παροχή εκπαίδευσης σε διάφορες ειδικότητες στον τομέα Ειδικοτήτων Υγειονομικού αλλά και η εκπαίδευση σε θέματα ναυτικής φύσεως.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η σχολή Υγειονομικού στεγαζόταν επί σειρά ετών στο θεραπευτήριο του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ με αποτέλεσμα ο εκάστοτε υπεύθυνος Αξιωματικός (ΥΙ) Θεραπευτηρίου να είναι και Τμηματάρχης Σχολής Υγειονομικού. Με το χωρισμό των στρατοπέδων ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ η Σχολή μεταφέρθηκε στο διοικητήριο του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑ από το καλοκαίρι του 2008.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

α. Σχολείο Γ/Ε-ΙΙ Επικελευστών ειδικοτήτων Β/ΜΙΚΡ, ΝΟΣ, Β/ΧΕΙΡ, Β/ΡΑΔ, Β/ΦΑΡ, Β/ΚΥΤ, Β/ΑΚΤ, Β/ΑΝΑΙΣ, Β/ΦΥΣ

β. Σχολείο Βασικής Προσαρμογής Αξιωματικών Υγειονομικού

γ. Σχολεία Ειδικής Επιμόρφωσης ΕΠΟΠ

δ. Σχολεία Βοηθειών Α΄ ΚΑΙ Β΄ Επιπέδου.

ε. Προπαίδευσης Σχολείου ΣΕΑ/Ι

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ