Σχολή Σ/Ν

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Συνεννοήσεως είναι η αρχαιότερη σχολή ειδικεύσεως του Π.Ν. Λειτούργησε για πρώτη φορά στον Πόρο το 1887 με την ονομασία Σχολή Οιακιστών. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πόλεμων του 1912-13 διέκοψε τη λειτουργία της, για να επαναλειτουργήσει με τη λήξη τους μέχρι το 1921. Η ειδικότητα των οιακιστών, σύμφωνα με την οργάνωση του Πολεμικού Ναυτικού που ίσχυε τότε περιελάμβανε ότι είχε σχέση με την Συνεννόηση και οι μαθητές της σχολής ήταν κληρωτοί. Το 1921 η Σχολή μεταφέρθηκε στο παλαιό θωρηκτό «ΣΠΕΤΣΑΙ» που ελλιμενιζόταν στον Πόρο, αφού του έγιναν διάφορες μετασκευές για την εγκατάσταση οργάνων και δημιουργία αιθουσών εκπαιδεύσεως. Οι μαθητές ήταν κυρίως Υπαξιωματικοί για απόκτηση πτυχίου Α’ και Β’, Στρατεύσιμοι για πτυχίο Γ’ και Δόκιμοι Υπαξιωματικοί για πτυχίο Γ’ και Δ’. Το 1924 λειτούργησε το πρώτο Σχολείο Αξιωματικών ΣΝ. Το 1927 η Σχολή μεταφέρθηκε από το θωρηκτό ΣΠΕΤΣΑΙ στην «Δ.Ρ.Υ.Ν. ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ». Με ειδικό διάταγμα ονομάστηκε Σχολή Συνεννοήσεως (Σν) και περιέλαβε και την σχολή τηλεγραφητών. Η πρώτη σχολή Ραδιοτηλεγραφητών είχε στο μεταξύ λειτουργήσει από το 1912 στην Υποβρύχιο Άμυνα (σημερινή Β. Υποβρύχιων). Το 1914 στο σταθμό του Θησείου λειτούργησε η πρώτη κανονική σχολή Τηλεγραφητών, στην οποία κατατάχτηκαν νέοι ηλικίας 16-17 ετών που προορίζονταν για Υπαξιωματικοί. Το σχολείο διαρκούσε 11 μήνες. Μεταξύ των ετών 1917 και 1920 η σχολή δεν λειτούργησε. Τον Δεκέμβριο του 1921 μεταφέρθηκε στον Βοτανικό, όπου είχε εγκατασταθεί ο νέος μεγάλος σταθμός Α/Τ του Ναυτικού, υπό την διεύθυνση της Παδ/κης Υπηρεσίας Ναυτικού (Δ.Ρ.Υ.Ν.) που ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη υπηρεσία. Το 1927 μεταφέρθηκε στην Δ.Ρ.Υ.Ν και η Σχολή Σηματωρών, από το παλιό θωρηκτό ¨ΣΠΕΤΣΑΙ¨, που συγχωνεύτηκε με την Σχολή Τηλεγραφητών, σε Σχολή ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ. Στη Σχολή Συνεννοήσεως ενσωματώθηκε και η Σχολή Τηλεγραφητών που ιδρύθηκε το ίδιο έτος 1927. Από το 1927 μέχρι το 1951, με διακοπή το διάστημα 1941-1945, η Σχολή Συνεννοήσεως συνεχίζει να λειτουργεί. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι υποχρεώσεις της Σχολής ΄΄Σν΄΄ προοδευτικά αυξάνουν σε αριθμό μαθητών και Σχολείων. To 1951 έγινε η μεταφορά της σχολής ΄΄Σν΄΄ στον Σκαραμαγκά στην σημερινή της θέση όπου αργότερα το 1982 κατασκευάστηκε επιπλέον η νέα πτέρυγα. Το έτος 1954 λειτουργεί το πρώτο σχολείο Αξιωματικών χειριστών κρυπτοσυσκευών (Χ/Κ) που αργότερα περιλαμβάνει και εκπαίδευση των Μόνιμων Υπαξιωματικών και κληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων. Το 1956 λειτουργεί το πρώτο σχολείο χειριστών Τηλετύπων που και αυτό επεκτείνεται για τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και τους κληρωτούς, ορισμένων ειδικοτήτων. Το 1979 λειτουργεί το πρώτο σχολείο Γυναικών Σηματωρών και το 1982 το πρώτο σχολείο Γυναικών Τηλεγραφητριών. Παράλληλα λειτουργούν σχολεία εφέδρων και αλλοδαπών μαθητών. Το 1982 άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα Σχολεία μεγάλης διάρκειας των Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού από την ΣΜΥΝ, με το νέο σύστημα εκπαίδευσης. Από το 1984 άρχισε η λειτουργία του πρώτου μεγάλης διάρκειας Σχολείου Αξιωματικών ειδίκευσης «Σν» αντίστοιχου με αυτό της Αγγλίας, όπου εκπαιδεύονταν παλαιότερα οι Αξιωματικοί «Σν». Σήμερα στη Σχολή ¨Σν¨ λειτουργούν 28 είδη Σχολείων Αξιωματικών, Μόνιμων Υπαξιωματικών και Εθελοντών (συμπεριλαμβανομένων και γυναικών). Τα παραπάνω Σχολεία αφορούν σταδιοδρομικά σχολεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, σχολεία εξειδικεύσεως Σν, Σχολεία Σηματωρών και Τηλεγραφητών.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

 • Αξιωματικών Πτυχίου εξειδίκευσης «Σν».

 • Αρχικελευστών ΕΠΥ-ΕΜΘ.

 • Επικελευστών ειδικοτήτων Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών Ε/Ε.

 • ΕΠΟΠ ειδικοτήτων ΕΕ/Σηματωρών –ΕΕ/ΠΕ.

 • Στρατηγικών συστημάτων Επικοινωνιών: ΑMPS, ΕΣΕ, ΑΣΑ.

 • ΑΔΥΑ

 • Χειρίστων Κρύπτο Λιμενικού

 • Ασφαλείας Συστημάτων Επικοινωνιών/ Πληροφορικής

 • Η.Π. Αξιωματικών

 • Συντήρησης Η.Π. Αξιωματικών

 • Η.Π. Υπαξιωματικών

 • Συντήρησης Η.Π. Υπαξιωματικών

 • Σύστημα Μεταφοράς Πληροφοριών LINK – 11

 • Χειριστών Συστήματος Επιβαινόντων Επιτελών ΣΕ3

 • Συσκευής AN/GRC – 171B (V) 4 HAVE QUICK II

 • Συστήματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (SATCOM) SCOT-1D

 • Χειρισμού TELEGON Φ/Γ τ.ΜΕΚΟ

 • Συστήματος BRASS - II

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ