Σχολή Ν/Κ-ΣΕΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Ιδρύθηκε τη 14η Αυγούστου 1941 ως ανεξάρτητη Σχολή Αρμενιστών και λειτούργησε στο Κεντρικό Προγυμναστήριο Πόρου με κύριο σκοπό την εκπαίδευση των Αρμενιστών. Τον Μάιο του 1923 με Βασιλικό Διάταγμα μετονομάσθηκε σε Σχολή Ναυτιλίας και λειτούργησε στο παλαιό θωρηκτό «ΥΔΡΑ». Το 1925 η Σχολή Ναυτιλίας άρχισε να εκπαιδεύει Υπαξιωματικούς Αρμενιστές, Ανθυποπλοίαρχους ΓΕ και Υποπλοιάρχους για απόκτηση πτυχίου Ναυτιλίας. Στα τέλη του 1928 η σχολή μεταφέρθηκε στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου και παρέμεινε μέχρι την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Το Νοέμβριο του 1941 η Σχολή ΝΚ με τις υπόλοιπες σχολές Τ – ΣΝ – ΜΗΧ λειτούργησαν στην Αίγυπτο, στο επιταχθέν επιβατηγό «ΙΩΝΙΑ». Εκπαίδευε μόνο Ναύτες Αρμενιστές, από τους διαφυγόντες στην αλλοδαπή, οι οποίοι ήταν Έλληνες που κατατάσσονταν στο Β.Ν. Το έτος 1941 όταν ο Ελληνικός Στόλος βρισκόταν στο εξωτερικό, συνεχίζοντας τον αγώνα, άρχισαν να τοποθετούνται στα πλοία οι πρώτες συσκευές Ρ/Ε. Το 1942 τα νεοπαρεληφθέντα Α/Τ τύπου «ΠΙΝΔΟΣ» διέθεταν σύγχρονα Ρ/Ε και δημιουργήθηκε η ανάγκη εύρεσης κατάλληλου προσωπικού για το χειρισμό και τη συντήρηση των συσκευών Ρ/Ε. Για το λόγο αυτό επελέγησαν Υπαξιωματικοί και Ναύτες που εκπαιδεύτηκαν στις σχολές της Αλεξάνδρειας και Μ. Βρετανίας ως χειριστές Ρ/Ε. Το Φεβρουάριο του 1945 απεφασίσθη από το τότε Ναυαρχείο η καθιέρωση της ειδικότητας Ραδιοεντοπιστή για το Β.Ν. Έτσι δημιουργήθηκε η Σχολή Ρ/Ε στο Β.Π «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που ευρισκόταν στην Αλεξάνδρεια. Το Δεκέμβριο του 1945 η Σχολή Ρ/Ε μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και λειτούργησε στο Σκαραμαγκά υπαγόμενη στο ΚΕΠΑΛ. Από το 1948 άρχισε να εκπαιδεύει Υπαξιωματικούς Ρ/Ε. Στις 29 Απριλίου του 1948 η Σχολή υπήχθη στο ΚΕΠΑΛ και λειτούργησε στο ίδιο κτίριο όπου και δημιουργήθηκαν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Το 1949 συγχωνεύτηκε με τη Σχολή Ρ/Ε και έτσι δημιουργήθηκε η Σχολή Ναυτιλίας-Κατευθύνσεως.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

 • Σχολείο Μαχίμων Αξιωματικών Εξειδικεύσεως ΝΚ

 • Σχολείο Ειδικής Επιμόρφωσης Ανθυπασπιστών Αρμενιστών

 • Σχολείο πτυχίου ΓΕ ΙΙ Επικελευστών Αρμενιστών

 • Σχολείο πτυχίου ΓΕ ΙΙ Επικελευστών Ρ/Ε

 • Σχολείο πτυχίου ΓΕ ΙΙ Επικελευστών ΧΑΡΤ

 • Σχολείο πτυχίου ΓΕ ΙΙ Επικελευστών ΦΑΡ

 • Σχολείο Χειριστών Προσομοιωτών Ναυτιλίας

 • Σχολεία Κυβερνητών ΔΔΜΝ-ΥΦ-ΥΥ

 • Σχολείο Διατάξεων ασφαλείας Πολεμικών Πλοίων

 • Σχολείο ΕΠΟΠ Αρμενιστών πτυχίου Γ΄

 • Σχολείο ΕΠΟΠ Ρ/Ε πτυχίου Γ΄

 • Σχολείο Σκαφών Ανορθόδοξου πολέμου.

 • Σχολείο Πλοηγών ΠΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 καθιερώθηκε ο θεσμός των εφέδρων Αξιωματικών προερχομένων από τις τάξεις του Εμπορικού Ναυτικού. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε η ανάγκη σε Αξιωματικούς οπότε και δημιουργήθηκε η Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών προερχόμενοι από τις τάξεις του ΕΝ. Η Σχολή αυτή λειτούργησε από το 1917 μέχρι το 1918 στη Ελλάδα επί του θωρηκτού ‘ΛΗΜΝΟΣ’. Τον Μάρτιο του 1942 λειτούργησε η Σχολή στο Κεντρικό Προγυμναστήριο Αλεξανδρείας και το 1946 μεταφέρθηκε στην Ελλάδα επί του Β.Π ‘ΣΑΛΑΜΙΣ’ με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών (Σ.Ε.Μ.Α). Το 1948 η Σ.Ε.Μ.Α υπήχθη στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ και λειτούργησε συνεχώς ως ανεξάρτητη σχολή μέχρι το 1958 ενώ το 1953 μετονομάσθηκε σε Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών (Σ.Ε.Α). Τέλος το Σεπτέμβριο του 1948 η Σ.Ε.Α προσαρτήθηκε στη Σχολή Ναυτιλίας και από το 1960 μετονομάσθηκε σε Σχολή Επικούρων Αξιωματικών (Σ.Ε.Α).

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Σχολείο Μαχίμων Επικούρων Αξιωματικών

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ