Σχολή Μουσικών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Ιδρύθηκε τη 30 Αυγούστου 1925 και εγκαταστάθηκε στη Διεύθυνσης Διοικητικής του ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Το έτος 1932, η Σχολή Μουσικών μεταφέρθηκε στο κεντρικό προγυμναστήριο ΠΟΡΟΥ όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1936. Τον Σεπτέμβριο του 1936 η Σχολή Μουσικών μεταφέρθηκε εκ νέου στον ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Τον Ιανουάριο του 1941 η Σχολή Μουσικών μεταφέρθηκε στα εν Σκαραμαγκά κτίρια της Σχολής Πυροβολικού όπου και παρέμεινε μέχρι την κατάληψη της πατρίδας από τους Γερμανούς. Ιδρυθέντος του Κέντρου Εκπαιδεύσεως «Πλοίαρχος Λ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ» (Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ) , τον Απρίλιο του 1948 και βάση της υπ’ αριθμ. 4011//24-4-1948 Διαταγής ΑΝΕ. στις 28 Απριλίου 1948 η Σχολή Μουσικών προσκολλήθηκε στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Ουσιαστικά δεν διατίθεται χώρος για τη στέγαση της Σχολής Μουσικών ως ξεχωριστή οντότητα στο Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ αλλά συστεγάζεται σε χώρους της Σχολής ΝΚ-ΣΕΑ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

  • Ειδικής Επιμόρφωσης ΕΠΟΠ

  • Πτυχίου Β’ Μουσικού Διόπων Εθελοντών και ΕΠΥ

  • Πτυχίου Γ’ Μουσικού ΕΠΟΠ

  • Πτυχίου Β’ Και Γ’ Μουσικού Στρ. Θητείας

  • Πτυχίου Γ’ Σαλπιγκτών Στρ. Θητείας

  • Πτυχίου Γ’ Μουσικού Ναυτών Εθελοντών

  • ΓΕ-ΙΙ Επικελευστών Μουσικών

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ