Σχολή Ξ/Γ - Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Η Σχολή Ξένων Γλωσσών λειτούργησε για πρώτη φορά στο ΚΕΠΑΛ το 1955 και μέχρι το 1971 στεγαζόταν σε τρόπικαλ. Σαν πρώτος Διευθυντής αναφέρεται ο Πλωτάρχης (Ο) Χαϊδόπουλος ΠΝ. Από το 1971 έως το 1974, η Σχολή ΔΜ στεγάσθηκε στη Σχολή ΣΝ με Διευθυντή το Διευθυντή της Σχολής ΣΝ. Από το 1975 και έως το 1992, η Σχολή ΞΓ στεγάσθηκε μαζί με τη Σχολή ΔΜ σε νέο κτίριο (στο οποίο σήμερα στεγάζεται η Σχολή Μουσικών), υπό κοινή Διεύθυνση από Οικονομικό Αξιωματικό. Από το 1992 και μέχρι το 2007, η Σχολή ΞΓ στεγάστηκε στον πρώτο όροφο της Σχολής ΣΝ έχοντας ως Διευθυντή το Διευθυντή της Σχολής ΔΜ. Από 01-01-2008 λειτούργησε στον ίδιο χώρο, έχοντας ως Τμηματάρχη, τον Τμηματάρχη Σπουδών της Σχολής ΣΝ. Από την 01-02-2011 η Σχολή έχει ξεχωριστό Τμηματάρχη από αυτόν της ΣΝ, ο οποίος τιτλοφορείται ως Τμηματάρχης Σχολής Ξένων Γλωσσών – ΣΕΚΓ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Η Σχολή Ξένων Γλωσσών έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς σε Ξένες Γλώσσες, αλλά τα τελευταία χρόνια περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση (Testing and Assessment) του προσωπικού του ΠΝ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Προκειμένου τα στελέχη τα οποία τοποθετούνται στα στρατηγεία του ACO να είναι υψηλών προσόντων, ώστε να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθήκοντα τους, όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές (Job Descriptions), απαιτείται η εφαρμογή νέων διαδικασιών για τον έλεγχο της επάρκειας της αγγλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό, με υπουργική απόφαση ΥΕΘΑ, συγκροτήθηκε το Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ), με αποστολή την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας του στρατιωτικού προσωπικού και των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που πρόκειται να επιλεγεί για τοποθέτηση σε Στρατηγεία/ Υποστρατηγεία του ACO, σύμφωνα με τη STANAG 6001. Το Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας – ΣΕΚΓ (GR Military Language Testing Centre) εδρεύει στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στην περιοχή Σκαραμαγκά Αττικής, από την 01-01-2008, με υπαγωγή στο ΓΕΕΘΑ, μέσω του ΓΕΝ, της Διοικητικής Διοίκησης εκχωρούμενης, με μέριμνα του ΓΕΝ, στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ