Σχολή ΗΛ/ΗΤ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ

Μέχρι το 1915 δεν υπήρχε ιδιαίτερη Σχολή Ηλεκτρισμού καθόσον δεν υπήρχε ειδικότητα Ηλεκτρολόγων. Καθήκοντα Ηλεκτρολόγων επί των πλοίων εκτελούσαν οι Τορπιλητές οι οποίοι διδάσκονταν ηλεκτρισμό στην Σχολή Ναύκληρων. Το 1915 η ειδικότητα Τορπιλητού χωρίσθηκε σε δύο ειδικότητες: την ειδικότητα Τορπιλομηχανικού και την ειδικότητα ηλεκτρομηχανικού και έκτοτε ιδρύθηκε η Σχολή Ηλεκτρισμού, η οποία είχε πάντα ιδιαίτερο Διευθυντή Σπουδών και έδρα διάφορες υπηρεσίες και πλοία. Την περίοδο 1915-1918 η Σχολή ήταν εγκατεστημένη μαζί με την Σχολή Τορπιλών στον ατμοδρόμονα «ΕΥΡΩΤΑΣ». Από το 1919-1931 η Σχολή «Η» ήταν εγκατεστημένη στο κτίριο της Β.Υ. και αργότερα στο θωρηκτό «ΣΠΕΤΣΑΙ».Το 1932 χωρίστηκε από τη Σχολή Τορπιλών και εγκαταστάθηκε στο θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» έχοντας σαν Διοικητή τον Κυβερνήτη του πλοίου. Το 1933 μεταφέρθηκε στον Ν.Σ. στο κτίριο της Σχολής «Μηχανικών», το 1935 στο «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» και το 1936 στον Σκαραμαγκά. Από το 1937-1941 εγκαταστάθηκε στο τωρινό κεντρικό κτίριο του πρώην Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η λειτουργία της Σχολής διακόπηκε το 1941-1944 και μετά την απελευθέρωση επαναλειτούργησε στο θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ». Το 1946 εγκαταστάθηκε ξανά στα ίδια κτίρια της περιοχής Σκαραμαγκά που το 1948 ονομάστηκε Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.Το 1949 κατασκευάστηκε ανεξάρτητο κτίριο της Σχολής Η καθώς και συνεργείο και κτίριο εγκαταστάσεων Ρ/Ε. και άρχισε να λειτουργεί και η Σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Σ.ΗΤ) στον ίδιο χώρο με την Σχολή Η. Από το 1959-1982 στο «Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» λειτούργησε η παραγωγική Σχολή Η/Τ στην οποία εκπαιδεύονταν Δίοποι απευθείας κατάταξης Η/Ν και Δόκιμοι Υπαξιωματικοί Η/Τ του Π.Ν. Η Σχολή ουσιαστικά παρείχε στους Διόπους και Υπαξιωματικούς εκπαίδευση επί θεμάτων Η/Τ και Η/Ν. Από το 1982 έως το 1991 με την αναδιοργάνωση / δημιουργία της ΣΜΥΝ η Σχολή εκπαίδευε τους Δόκιμους Κελευστές των ειδικοτήτων Η/Τ και Η/Ν που αποφοιτούσαν από την ΣΜΥΝ. Από το 1991 που η ΣΜΥΝ εγκαταστάθηκε στο Σκαραμαγκά η Σχολή ΗΛ-ΗΝ λειτουργεί σαν Σχολή εκπαίδευσης Σταδιοδρομικών Σχολείων-εξειδίκευσης και Στρ. θητείας ειδικοτήτων ΗΛ-ΗΝ. Το 2001 με την ενοποίηση των Κ.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ η Σχολή ΗΛ/ΗΝ υπάγεται στη Διοίκηση του νέου ενιαίου Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Το 2008 με τον διαχωρισμό σε ΚΕ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ και ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, η Σχολή ΗΛ/ΗΝ μεταφέρθηκε στο κτίριο του Διοικητηρίου ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Λειτουργούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

α. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

β. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

γ. Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

δ. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

ε. Εργαστήριο Αυτοματισμών

στ. Εργαστήριο Μικροκυμάτων

ζ. Εργαστήριο RADAR

η. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

α. Σχολείο Γ/Ε-ΙΙ Επικελευστών ειδικοτήτων Η/Ν και ΗΛ/ΗΤ

β. Σχολείο Πτυχίου Γ’ ΕΠ.ΟΠ Ειδικοτήτων Η/Ν και ΗΛ/ΗΤ

γ. Επιμορφωτικά σχολεία:

 • Σεμινάριο Συσκευής Α/Υ DE - 1160 HM VDS

 • Σχ. Χειρισμού Και Συντήρησης Π/Δ V/UHF TRG 6031 HQ

 • SWITCH BOARDS

 • Σεμινάριο Συντηρήσεως Και Χειρισμός Συσκευής MIRADOR LΙROD

 • Συντήρησης /Λειτουργίας Συσκευής ECM – RAMCES

 • Σεμινάριο Συντηρήσεως Και Λειτουργίας Συσκευών ESM SPHINX

 • Σεμινάριο Εκτιμητών ESM

 • Συντηρήσεως Και Χειρισμού ΣΔΒ DDWCS ΚΑΙ Ρ/Ε MW-08

 • Σεμιν. Λειτουργίας και έλεγχου συσκευής FOKΚER

 • Συντηρήσεως Και Χειρισμού ΣΥΣΚ. APECS/ΑR-700

 • Χειρισμού Και Συντήρησης Π/Δ UHF HAGENUK SSB LINK-11 TRX 3015

 • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Στο Πομπό AN/URT - 23D

 • Σεμινάριο Λειτουργίας/Συντήρησης Γ/Π SAGEM CF - MCV 3 (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1)

 • Σεμινάριο Γυροπυξίδων MK 39

 • Σεμινάριο ESM/DR-3000

 • Σεμινάριο MACHINERY CENTRALISED CONTROL & MONITORING SYSTEM (ΜCCMS)

 • Σεμινάριο Συντήρησης ΣΥΣΚΕΥΗΣ ESM-DR 3000

 • Σεμινάριο Χειριστών Και Συντηρητών ICS

 • SCOUT LPI

 • CONVERTERS

 • Σεμινάριο Συσκευής ESM DR-2000 ARIAL

 • Σεμινάριο Χειρισμού / Συντήρησης ΣΔΒ ΝΑ-21

 • Σεμινάριο Χειρισμού / Συντήρησης Π/Δ ΤΜR - 6215D

 • Σεμινάριο Χειριστών Και Συντηρητών SMCS (TACTICOS

 • Radar Πυροβολικού WM - 25/ STIR (Α-ΕΠΙΠΕΔΟΥ- ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ)

 • Radar Πυροβολικού WM - 25/ STIR (Β-ΕΠΙΠΕΔΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ)

 • Σεμ. Χειριστών και συντηρητών INS SAGEM SIGMA 40

 • Σεμινάριο DAISY (HARDWARE)

 • Σεμινάριο A.D.S. Φ/Γ τ. 'S'

 • Σεμινάριο ΣΑΕ Κ/Μ ΚΑΙ Η/Μ IMTECH

 • Σεμινάριο STACOS HARDWARE

 • Σεμινάριο TACTICOS HARDWARE

 • Σεμινάριο Συστημάτων Αυτομάτου Έλεγχου (ΣΑΕ) Κ/Φ Τ.ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ

 • Σεμ. Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ) Κ/Φ Τ.ΤΟΛΜΗ

 • Σεμινάριο Συντηρήσεως Συσκευών PLR – 95

 • Σχολείο Συντηρήσεως Συσκευών Ρ/Ε DECCA 1226

 • Εκπαίδευση Στις Συσκευές Ρ/Ε DECCA 1690

 • Σεμινάριο Συσκευής IFF AN/APX-100

 • Πληροφορική (ΒΑΣΙΚΟ)

 • Πληροφορική (EXPERT)

 • LW-08 RADAR Αέρος (Α’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

 • LW-08 RADAR Αέρος (Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

 • RADAR Αέρος/Επιφανείας DA-08 (A-EΠΙΠΕΔΟΥ)

 • RADAR Αέρος/Επιφανείας DA-08 (Β-EΠΙΠΕΔΟΥ)

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ